HİNT ASTROLOJİSİNDE YILDIZIL ZODYAK VE BURÇLAR

HİNT ASTROLOJİSİNDE YILDIZIL ZODYAK VE BURÇLAR

Yıldızıl Zodyak Nedir ?

Yıldızıl Zodyak (Sideral Zodiac), “Sabit Zodyak” adı da verilir ve burçları oluşturan takım yıldızların hep aynı noktada konumlanmalarına karşılıktır. Bilindiği gibi Zodyak’ın ilkbahar başlangıcı olan Koç Burcu Noktası (aries) ) gerçekte her yetmiş yılda 1 derece geriye doğru kaymaktadır. Ekinoks presesyonundan meydana gelen kayma miktarı Tropik Zodyak sisteminde hesaplanarak horoskop sistemine uyarlanmaktadır. Hint Astrolojisinde ise Zodyak başlangıç noktası daima aynıdır.

Astroloji dünyasında hangi Zodyak sisteminin kullanılmasının doğru olacağı hep tartışılmıştır. Astrolojinin temeli takımyıldızlar olduğuna göre sistemi de bunlara göre kurmak daha doğrudur. Neden Ptolemy ‘in kaydırma yöntemini (Tropik Zodyak) uygulamak doğru sayılmalıdır diyenler çoğunluktadır. Yine de bir sistemin diğerine üstün olduğunu söylemek olanaksızdır. Her ikisinde de binlerce yılın bilgi ve analiz birikimi vardır.

HİNT ASTROLOJİSİNE GÖRE BURÇLARIN YORUMU

Hint Astroloji sisteminde de Zodyak 12 burca ayrılmıştır ve sembolleri Batı Zodyak sisteminde olduğu gibidir. Sadece, Oğlak burcu Timsah sembolü ile gösterilir. Hint sisteminde Zodyak burçlarının başlama ve bitiş tarihleri de biraz farklıdır.

Koç Burcu (14 Nisan – 13 Mayıs)

Çok yüksek irade gücü, hırs ve cesaret sahibi olurlar. Eleştiriden, ince davranışlardan ve diplomasiden hoşlanmazlar. Kafalarının doğrultusunda ilerleyen ve başkalarının duygularına aldırmayan kişilerdir. Doğaları gereği aceleci ve sabırsız olurlar. Yaşamda genel olarak iyi bir mevki ye gelmeyi ve para kazanmayı başarırlar. Bu kişilerin romantik serüvenleri birden gelişir. Bununla beraber evlilik yaşamları bu kadar mükemmel geçmez. Çünkü, eşlerini anlamaya çaba göstermezler. Bu periyotta doğanların 14 Ağustos-13 Eylül veya 14 Aralık-13 Ocak arasında doğanlar ile evlenmeleri olumlu sonuçlanır. Burcun hastalıkları baş ağrıları, göz sorunları ve kafaya gelen yaralardır.

 Boğa Burcu (14 Mayıs – 13 Haziran)

 Bu periyotta doğan insanlar hükmedici ve inatçı olurlar. Pratik işlerde başarılı ve güven duyulan insanlardır. Genel olarak sabırlı ve dayanıklı olup, büyük bir azim gücüne sahiptirler. Burcun insanlarından sadık ve vefalı dostlar çıkar. Kişisel rahatlarına ve para konularına karşı hassas olurlar. Güneş’i Boğa’da olan kişi erotizmde duyarlı, kıskanç ve seks konularında duygusal olur. Duygular ve hisler bakımından kolayca yanılabilirler.
Boğa’lar için olumlu eşler 14 Eylül-13 Ekim ve 14 Ocak- 13 Şubat doğumlular arasından çıkar.

İkizler Burcu (14 haziran – 13 Temmuz)

İkizler Burcunda doğanlar değişken karakter ve mizaç sahibi olurlar. Ruhsal durumları kolayca değişebilir. Bir kural olarak huzursuz, diplomat davranışlı ve hırslı kişilerdir. Kültürlü, eli her işe uygun ve pek çok alanda başarılı olacak karaktere sahiptirler. İkizler insanı aşk hayatında kararsız davranır. Doğal olarak şıpsevdi olurlar ve çeşitli aşk maceraları yaşarlar.
İkizler 14 Ekim – 13 Kasım veya 14 Şubat-13 Mart arasında doğanlar ile uyumlu beraberlik yaşayabilir.

 Yengeç Burcu (14 Temmuz – 13 Ağustos)

 Yengeç Burcunda doğanlar değişken, duyarlı, huzursuz ve vesveseli olurlar. Duygusal davranışlardan kolayca vazgeçmeyen tabiatları vardır. Evlerine ve ailelerine düşkündürler. Bununla beraber mutlu aile yaşamı nadiren elde ederler. Sert işlere ve kurallara dayanıklı olduklarından genel olarak iş yaşamında başarılı olurlar.
Yaşamda yüksek mevkilere erişmelerine çok sık rastlanır. Doğal olarak romantik, sevgi dolu ve şefkatli mizaçları vardır. Yengeç’ler 14 Kasım-13 Aralık veya 14 Mart-13 Nisan arasında doğanlarla anlaşabilirler. Bunlara yakın hastalıklar mide sorunları, sinirsel hastalıklar ve depresyonlar olabilir.

 Aslan Burcu (14 Ağustos – 13 Eylül)

 Aslan kişiliği cömert, açık sözlü, güvenilir ve lider yaradılışlıdır. Para konularında talihli ve dürüsttür. Çok güçlü iradeye ve amaçlarına yönelme hırsına sahiptir. Karşılarına çıkan engellere ve zorluklara karşın hedeflerine varmayı başarırlar.
Aşk ve romantizmde sahiplenici, duyarlı, dürüst ve isteklidirler. İnatçı ve dik kafalı davranışları yüzünden karşı cins ile sıkça anlaşmazlıklara düşerler. Aslan’lar, 14 Aralık-13 Ocak veya 14 Nisan-13 Mayıs arasında doğanlar ile anlaşabilirler. Bunların sağlık sorunları arasında kalp arazları, baş ve kulakları etkileyen ağrılar yer alır.

 Başak Burcu (14 Eylül – 13 Ekim)

 Başak Burcunda doğanlar genel olarak hayatta başarılı olurlar. Çok titiz yargı güçleri ve keskin analiz kabiliyetleri vardır. Ne başkalarını etkilemeye çalışırlar, ne de kendileri aldanırlar. Hayatta daima yüksek yaşam düzeyi ararlar. Başak’lar halkla ilişkili alanlardaki işlerde başarılı olurlar. Bunların duygusal yanlarını anlamak zordur. Hem güçlü hem de zayıf tarafları vardır. Başak’lar 14 Ocak-13 Şubat veya 14 Mayıs-13 Haziran arasında doğanlar ile anlaşabilirler. Başak’ları uyumsuz bir çevrede olmak rahatsız eder. Ayrıca, göğüs sorunları, kol ve omuz sinirlerini kapsayan arazlar gibi problemleri olabilir.

 Terazi Burcu (14 Ekim – 13 Kasım)

 Terazi Burcunda doğanlar düşüncelerinde ve davranışlarında kararlı insanlardır. Çok kuvvetli ileriyi görme yetenekleri ve sezgi güçleri vardır. Diplomat davranışlıdır ve her an tetikte, dengeli ve dürüst olurlar. Çevrelerinde geniş bir tanıdık ve dost halkası bulunur. Resmi işlerde güvenli kişilikleri ile yer bulurlar. Terazi’ler evlilik işlerinde her zaman mutlu olamazlar. Terazi insanı 14 Şubat- 13 Mart ile 14 Haziran -13 Temmuz arasında doğanlar anlaşabilirler. Terazi insanı sırt ağrıları, böbrekler ve başını kapsayan sağlık sorunları ile karşılaşabilir.

 Akrep Burcu (14 Kasım – 13 Aralık)

 Akrep Burcu kişiliği kararlı, azimli, bağımsız ve enerjik olur. Çok yönlü ve çekici bir karakteri vardır. Bir paradoks olarak en asil ve en temelsiz insanlar bu burçtan çıkarlar. Akrep’ler genel olarak çift yönlü yaşarlar. Biri kendilerine ait diğeri de başkalarına yönelik tarzları vardır. Politika ve iş alanlarında berrak görüşleri vardır. Erotizmleri güçlü ve seks yaşamları canlıdır. Evlerinde egemen ve dogmatik davranırlar. Çok dostları olduğu kadar düşmanları da bulunur. Akrep insanı 14 Mart-13 Nisan ve 14 Temmuz – 13 Ağustos arasında doğanlar ile mutlu olabilir. Gençlik yıllarında ince bedenli fakat olgunluk çağlarında kalın vücutlu olurlar. Başlarına gelen hastalıklar kalp, ciğerler ve üreme organları ile alakalı olabilir.

 Yay Burcu (14 Aralık – 13 Ocak)

 Yay Burcu kişiliği şevkli ve azimlidir fakat, düşüncesizce davranan bir özellik gösterirler. Genel olarak açık sözlüdürler ama, bu yönleri ile kolayca düşman kazanırlar. Kendileri dürüst olduklarından aldatılmaktan nefret ederler. Dostluk yanlısı ve sosyal insanlardır. Her konuda aşırıya kaçarlar ve ani kararlar verirler. Bununla beraber hangi konu olursa olsun başarılı olabilirler. Ani bir karar ile evlenmeye kalkarlar ve bazen mutsuz olurlar. Yaylar 14 Nisan-13 Eylül ve 14 Ağustos-13 Eylül arasında doğanlar ile anlaşabilirler. Yay insanı romatizma ve sinir sistemi hastalıklarından rahatsız olur.

 Oğlak Burcu (14 Ocak – 13 Şubat)

 Hint Sisteminde Oğlak Burcu simgesi keçi yerine timsah ile gösterilmiştir. Bu süreçte doğanlar zihinsel olarak çok güçlü, kararlı ve tüm davranışlarında özgür yaradılışlı olurlar. Sıkı bir işçi oldukları kadar derin bir düşünür de sayılırlar. İdarecilik ve yöneticilik kabiliyeti isteyen tüm işlerde başarılı olurlar. Ne başkalarını incitici davranırlar ne de onları incitmelerine izin verirler. Mizaçları biraz melankolik sayılabilir. Başkaları tarafından yanlış anlaşılmaları olasıdır. Aile yaşamları bazen sorunlu geçebilir. Oğlak’lar 14 Mayıs-13 Haziran ve 14 Eylül – 13 Ekim arasında doğanlar ile anlaşabilirler. Oğlak’lar için başa gelen hastalıklar romatizma, deri arazları ve kemik rahatsızlıklarıdır.

 Kova Burcu (14 Şubat – 13 Mart)

 Kova’lar aşırı duyarlı olurlar ve duyguları onları incitir. Bazen kendilerini kontrol etmeyi elden kaçırabilir ve sonradan pişman olacakları şeyler söyleyebilirler. Sosyal yaradılışlı olduklarından hayatta yalnız kalmak onları rahatsız eder. Bununla beraber çok iyi dostları ve rehberleri olur. Tartışma ve münakaşalardan üstün ve galip çıkarlar.
Bilimsel yanları kuvvetli olduğundan böyle alanlarda çalışabilirler. Aşk maceralarında gizlilikten hoşlanırlar ve evlilik hayatları engebeli geçebilir. Kova’lar 14 Haziran-13 Temmuz ve 14 Ekim-13 Kasım arasında doğanlar ile anlaşabilirler. Genel olarak mide hastalıkları ve dolaşım sistemi bozuklukları onları rahatsız edebilir.

 Balık Burcu (14 Mart – 13 Nisan)

 Balık Burcu insanı cömert, sempatik ve kibar davranışlıdır. Derin düşüncelere dalmayı severler ve biraz melankolik olurlar. Dostlarına karşı dürüst ve yüklendikleri her konuda güvenilir kişilerdir. Sorumluluk gerektiren işlerde başarılı olurlar. Balık insanı güçlü biçimde sevmek ve sevilmek ister. Balık’ların romantik yanları onları gizli aşk ilişkilerine iter. Bu insanlar 14 Temmuz-13 Ağustos ve 14 Kasım- 13 Aralık arasında doğanlar ile anlaşabilirler. Hem güçlü hem de zayıf karakterli insanlar bu burçtan çıkar. Sinir buhranları geçirebilir ve göz zayıflığı, uyku sorunları olabilir.

2 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir