TEVHİD DUASI

TEVHİD DUASI

(Her zaman okunur)

TEVHİD DUASI 1 İlim Saati

4 – (Lâ ilâhe illallâhü’l-Melikü’l-Hakk’ül-Mübîn. Muhammed’ür-Resûlullâh sâdık’ul-va’di’l-Emîn.)

TEVHİD DUASI 

(Sabah namazlarından sonra okunması eftaldir.)

TEVHİD DUASI 2 İlim Saati

5 – (Lâ ilâhe illallâhü’l-azîmül-Halim, Lâ ilâhe illallâhü Rabbü’l-Arşi’l-âzîm, Lâ ilâhe illallâhü Rabbü’s-Semâvâti’s-seb’ı ve Rabbü’l-Ardı ve Rabbü’l-Arşi’l-Kerim).

tevhid duası, dua, tevhid, ilim, 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir