GİZLİ İLİMLERDE PARMAK ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ II

GİZLİ İLİMLERDE PARMAK ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ II

Güzel ve mütenasip parmaklar: İyi bir tabiata

Küçük ince parmaklar: delice hareketler yaparak zevk alan kimselerde olur.

Araları açık parmaklar: Kendini beğenmişliğe, zekaya, nefsine düşkünlüğe, sır saklamamaya işaret eder.

Birbirlerine çok sıkışık parmaklar: Sır saklamaya dirayete, mutekit olmaya .

Parmaklar arkasına kolaylıkla dönebilirse: Maharetliliğe, hilekarlığa

Dipleri ayrı, uçları bitişik parmaklar: Acze kusurlu bir tabiate.

Cipleri bitişik parmaklar: sır saklayıcılığa.

Elin içine doğru gömülü bir baş parmak: hasisliğe, köpekçe yaltaklanan bir tabiate işarettir.

Elin içne doğru gömülü bir baş parmak: İradenin zayıflığına, ahmaklığa

Baş parmağa doğru eğik şehadet parmağı: Kendini düşünen ihtiraslı bir tabiate delalet eder.

 

Parmaklar:

Şehadet parmağından uzun yüzük parmağı: Düşünememezlilik ve pratiklikten yoksunluğa.

Yüzük parmağından uzun şehadet parmağı: İş başarma kabiliyeti, zevke düşkünlük.

Şehadet parmağına doğru meyilli orta parmak: Zevke ve iyi yaşamaktan başka bir şey düşünmeyen bir mizaca.

Yüzük parmağına doğru meyilli orta parmak: Gösteriş merakı, güzel sanatlara düşkünlük.

Orta parmağa eşit yüzük parmağı: Oyun ve sergüzeşt meraklısı olmak.

Uzun baş parmak: Azim ve iradeye , metanet ve sebata.

Kısa baş parmak: Zayıf iradeye, uçarılığa, çabuk kanmaya, başkalarının istek ve arzularına kolaylıkla baş eğmeye.

Geniş parmak: Zekanın, Fikrin şiddetli kuvvetli olmasına

Dar baş parmak: Maharetten çok hile ile başarılı olan cinfikirliliğe.

 

Parmaklar:

Parmaklarda tırnağın bulunduğu boğum: Kabiliyetlere, başa, zekaya.

Orta boğum: Zeka kabiliyetinin derecesine, göğüse, dimağa, beş hissimizle ruhumuzun duyduğu zevk ve acılara.

El ayasına bitişik olan üçüncü boğum: Sevki tabii kabiliyetlerini küçük beyin ve karnına ait şeylerde bu boğumdan okunur.

One Comment

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir