Kategori: Kabir Hayatı ve Ölüm

Ölümü Anmak ve Ona Hazırlanmak

İbn-i Ebu Dünya Enes (Radıyallahu Anh) Dan rivayet edildiğine göre; Rasullullah (Sallallahu aleyhi vessellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur; “Ölümü çokca anın. çünkü ölümü anmak günahları temizler, insanın elini dünyadan çeker, zenginken ölümü zikrettiğinizde o zikir, zenginliği hedm eder (azgınlığını indirir). Fakirken ölümü anmanız sizi yaşamaya razı eder. İbn-i Ebi Şeybe, Avn bin Abdullah (Radıyallahu Anh) Rivayet

Ölümün Üstünlükleri

Alimler Demişler ki; Ölüm mahza yokluk değil, Sırf fena olmak değildir. O ancak ruhun bedenden ilişkisinin kesilmesidir. Ölüm bir ayrılıştır. Ruh ile beden arasına giren bir perdedir. Ölüm bir değişmektir. Dünyadan ahirete göçmektir. Ebu’ş – Şeyh (tefsirinde) ve Ebu Nuaym Bilal Bin Sa’d’den rivayet ettiklerine göre o, va’zında şöyle demiş: Ey ebed ehli ve ey