Kategori: Kabir Hayatı ve Ölüm

Kabir Hayatı

Kabir Hayatı Kabir ahiretin ilk durağıdır. Ölümle başlayıp kıyametin kopmasına kadar geçen süreye “kabir hayatı” denir. Bu safhaya “Berzah Alemi” denir. Berzah; perde, geçit, ara demektir. Ebedi aleme bir geçit ve bekleme yeri olduğu için kabir alemine “Berzah Alemi” denmiştir. Kabir suai haktır, vardır. “Münker-Nekir” ismi verilen melekler, kabre giren kimseye: Rabbin kim, Dinin ne,

Ölüm Hastalığı Anında

Resûlullah (sallallahü aleyhi vessellem) Efendimiz; Ölünüzün başında Yâsin’i okuyun. İbn-i Hibban demiş ki; “Ölüden kasıt, ölüme yaklaşan kişi demektir. Yoksa ölüye okunmaz.” Resûlullah (sallallahü aleyhi vessellem) Efendimizin hayatında ölü ölüme yaklaştığı saat içindeşöyle denilir idi; “Ya Rabbi filan oğlu falana, mağfiret et. Yatacağı yeri hoş kıl, kabrini genişlendir. Ölümden sonra ona rahat ver, onu peygamberine

Ölüm için Bir Uyarı

Kurtubi, ölümün, Peygamberler için şiddetli olmasındaiki fayda var, demiş. Birincisi, faziletlerini tekmil etmek, derecelerini yükseltmektir. Bu bir eksiklik bir azap değildir. “İnsanların en fazla belaya uğrayanları peygamberler ve bunlara benzeyenlerdir.” Bu hadisin ifade ettiği kemâl sıfatıdır. İkincisi, insanlara ölüm acısını göstermektir. Çünkü ölüm gizli bir şeydir. İnsan sekeratta olan bazılarının yanına gider. Hiç bir ızdırap

Ölümün Yaklaşması ve Zorluğu

Selman-ı Fârisi’den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Resullah (Sallalahü aleyhi vessellem) Efendimizden işittim ki diyor; “Ölüm anında ölünün üç şeyini gözetleyin: Alnı sızıp, gözleri akıp, burnu şişmişse, o Allah’tan bir rahmettir üstüne inmiş. Eğer boğulan deve gibi hırıldıyorsa ve yüzü ekşi ekşi ise, ağzı köpükleniyorsa, o Allah’tan bir azaptır.” Dahhak bin Hamza’dan rivayet edildiğine göre;

Ölümü Zikretmeye Yardımcı olan Şeyler

Müslim Ebû Hüreyre R.a. dan rivayet ettiğine göre şöyle demiştir; Rasullulah (Sallallahu Aleyhi Vessellem) Efendimiz; “Kabirleri ziyaret edin, çünkü kabirlerölümü hatırlatır” buyurdu. Yine Hâkim Enes rivayet ettiğine göre, “Sizi kabirlerin ziyaretinden nehyetmiştim. İşte şimdi ziyaret edin. Çünkü bu ziyaret, kalbi inceltir. Gözyaşlarını akıtır. Ahireti hatırlatır. Ziyaret edin ve çirkin sözler konuşmayın.” buyurdu.