Ölümün Üstünlükleri

Alimler Demişler ki;

Ölüm mahza yokluk değil, Sırf fena olmak değildir. O ancak ruhun bedenden ilişkisinin kesilmesidir. Ölüm bir ayrılıştır. Ruh ile beden arasına giren bir perdedir. Ölüm bir değişmektir. Dünyadan ahirete göçmektir.

Ebu’ş – Şeyh (tefsirinde) ve Ebu Nuaym Bilal Bin Sa’d’den rivayet ettiklerine göre o, va’zında şöyle demiş:

Ey ebed ehli ve ey beka ehli, siz yokluk, fena için değil, ebedi kalmak için yaratıldınız. Siz bu dünya diyarından ahiret memleketine göçeceksiniz.

Aişe (radıyallahü anha)’dan rivayet edildiğine göre Resûllullah (Sallallahu Aleyhi vessellem) :

”Ölüm ganimettir.Masiyet, musibettir. Fakr, rahatlıktır. zenginlik cezâdır. Akıl Allah’dan bir hidayettir. Cehi,l dalâlet ve sapıklıktır.Zulüm pişmanlıktır.Taat göz nurudur. Allah korkusundan ağlamak , ateşten kurtulmaktır. Gülmek bedenin falketidir. Günahtan tövbe eden günahsız gibidir.” buyurmuştur.

 

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir