Kırk Hadis-i Şerif 1. Cennetin Bedeli, “Lâ ilâhe illallah”tır. “Cennetin bir bedeli var mı?” diye sorulduğunda, Hz. Peygamber s.a.v. Efendimiz bu hadis-i şerifte zikredilen cevabı vermişlerdir. “Lâ ilâhe illallah: Allah’tan başka ilah yoktur” sözü kelime-i tevhiddir ve Müslümanlığın giriş kapısıdır. Bu sözle alemlerin mutlak hakiminin Allah olduğu, gerçek hükümranlığın sadece O’na ait bulunduğu kabül edilmiş olur.