Kırk Hadis-i Şerif – 1. Hadis

Kırk Hadis-i Şerif

1. Cennetin Bedeli, “Lâ ilâhe illallah”tır.

“Cennetin bir bedeli var mı?” diye sorulduğunda, Hz. Peygamber s.a.v. Efendimiz bu hadis-i şerifte zikredilen cevabı vermişlerdir.

“Lâ ilâhe illallah: Allah’tan başka ilah yoktur” sözü kelime-i tevhiddir ve Müslümanlığın giriş kapısıdır. Bu sözle alemlerin mutlak hakiminin Allah olduğu, gerçek hükümranlığın sadece O’na ait bulunduğu kabül edilmiş olur. Bu bakımdan Kelime-i Tevhid, Cenab-ı Hakka teslimiyet ve itaat sözüdür. Bu mübarek Hadis-i Şerif ebedi mutluluk yurdu olan cennetin bedelinin işte bu teslimiyet ve itaat olduğunu bize bildirmiş oluyor.

Hz. Peygamber s.a.v. Efendimiz başka bir hadis-i şeriflerinde, kalbinde zerre kadar imanı olanın mutlaka cennete gireceğini haber vermiştir. Fakat  bu çeşit müjdeli hadisler , ibadeti, tevbeyi terk veya tehir etmeyi gerektirmez. Çünkü önemli olan son nefesi imanla teslim etmektir ve bununda Salih amellerle bezenmiş bir ömür sürmekle mümkün olabildiği bildirilmiştir.

Semerkand Kitaplığı – Kırk Hadis-i Şerif

(Süyüri, el-Camiu’s – Sagîr, nr. 3560; Hatib el Bağdâdî, Tarih, 1/270; İbn Adî, el-Kâmil, 6/348.)

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir