Kategori: Kırk Hadis-i Şerif

Kırk Hadis-i Şerif – 6. Hadis

Kırk Hadis-i Şerif 6. Kıyamet gününde alimlerin mürekkebi ve şehitlerin kanı tartılır, alimlerin mürekkebi şehitlerin kanından daha ağır gelir. Bu hadis-i şerif , ilmin ve alimin değerine işaret eden pek çok nebevi haberlerden biridir. Hz. Peygamber s.a.v. Efendimiz bu hadisi şerifte alimlik mertebesini, son derece yüksek bir manevi mertebe olan şehitlikle mukayese buyurmakta , alimin

Kırk Hadis-i Şerif – 5. Hadis

Kırk Hadis-i Şerif  5. Bir Kişinin Kalbi Dosdoğru Olmadıkça (İstikamet Bulmadıkça) imanı dosdoğru hale gelmez. Kişinin Dili Dosdoğru Olmadıkça da Kalbi Dosdoğru Hale Gelmez. İman, Allah Teâla’nın insana ihsan ettiği, en büyük ve en önemli nimettir.Bütün hayat içinde bu imanın korunması, son nefesin imanla verilmesi ebedi hayatın selameti bakımından ilk şarttır.İmanın korunması demek, küfür ve

Kırk Hadis-i Şerif – 4. Hadis

Kırk Hadis-i Şerif 4-Allah Tealâ Muhakkak ki Sizin Suretlerinize ve Mallarınıza Bakmaz. Fakat Kalplerinize ve Amellerinize Nazar Buyurur. Bu mübarek hadis-i şerif,insanın dış görünüşünün, oyunun posunun, dünya malının ve mülkünün Cenab-ı Hak katında bir öneminin bulunmadığını bildiren en veciz ifadelerden biridir. Evet ; şekil suret değil, yapılıp edilenler ve bir de insanın iç dünyası önemlidir.

Kırk Hadis-i Şerif – 3. Hadis

Kırk Hadis-i Şerif 3. Âmentü billâh’de Sonra da Dosdoğru Ol. Âmentü billâh’ demek, ‘Allah (c.c)’a inandım’ demektir. Bu mübarek hadis-i şerif bize Cenab-ı Hakk’ın varlığına birliğine iman ettikten sonra ikinci önemli hususun doğruluk olduğunu haber vermektedir. Buradaki dosdoğru olmak, her durumda, niyette ve işte dürüstlük ve istikamet sahibi olmaktır. O istikamet de Cenab-ı Hakk’ın emir

Kırk Hadis-i Şerif – 2. Hadis

Kırk Hadis-i Şerif 2. Rahmeti Gazabımı Geçti. Bu hadis-i şerif bir ‘kudsi hadis’tir. Yani mana bakımından Cenab-ı Hakk’a, sözleri bakımından Hz. Peygamber s.a.v. Efendimiz’e aittir. Cenab-ı Hak hem rahmet hem de gazap sahibidir fakat rahmeti gazabından çok daha geniştir. Zira o gafur ve rahimdir, kullarına çok merhametlidir. Rahmeti ile dünyada bütün kullarına nice nimetler bahşeder,