Kategori: Ramazan Ayının Namazları

Ramazan-ı Şerif ’in Onuncu Gece ve Onuncu Gün Namazları

Ramazan-ı Şerif ’in Onuncu Gece ve Onuncu Gün Namazları  Rivayet olunduğuna göre:  “Onuncu gece, gecenin ortasında kılacağı iki rekâtın her birinde, bir Fâtiha, yedi Ayete’l-Kürsî, beşer kere de İhlâs ve Mu’avvizeteyn (Felak-Nâs) sürelerini okur. Selam vermesinin ardından yedi kere Ayete’l-Kürsî, yedi kere de Rasülüllâh’a salevât okur.” (Muhammed Hakki en-Nâzı’lî, Hazinetü’l-esrâr, sh:38)

Ramazan-ı Şerif ’in İlk Gece ve Gün Namazları

Ramazan-ı Şerif ’in İlk Gece ve Gün Namazları  Mes’üdî (Radıyallahu Anh) şöyle buyurmuştıır: “Bana ulaşan rivayete göre: “Ramazan ayımn ilk gecesinde nafile bir namazda Innâ Fetahnâ Süresini okuyan kişi, o sene (tüm âfetlerden) korunur.’” (Ebü Abdillâh eI-Hubeyşî, el-Berake fî fazli’s-sa’yi ve’l-harake, no:856, sh:265, Abdülkadir el-Geylânî, eI-Ğunye, 2/14, Abdurrahmân es-Sâfurî, Nüzhetü’l-mecâlis, 1/146, Ismâ’îl Hakkı el-Bursevî, Rühu’l-beyân,