Ramazan-ı Şerif ’in Onuncu Gece ve Onuncu Gün Namazları

Ramazan-ı Şerif ’in Onuncu Gece ve Onuncu Gün Namazları

 Ramazan-ı Şerif ’in Onuncu Gece ve Onuncu Gün Namazları 1 İlim SaatiRivayet olunduğuna göre:
 “Onuncu gece, gecenin ortasında kılacağı iki rekâtın her birinde, bir Fâtiha, yedi Ayete’l-Kürsî, beşer kere de İhlâs ve Mu’avvizeteyn (Felak-Nâs) sürelerini okur. Selam vermesinin ardından yedi kere Ayete’l-Kürsî, yedi kere de Rasülüllâh’a salevât okur.” (Muhammed Hakki en-Nâzı’lî, Hazinetü’l-esrâr, sh:38)

Rivayet olunduğuna göre:
 “Onuncu gündeki namaz dört rekâttır. Her bir rekâtta bir Fâtiha, on kere de Kâfirün ve İhlâs sürelerini okur.” (Muhammed Hakki en-Nâzllî, Hazinetü’l-esrâr, sh:38)

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir