Ramazan-ı Şerif ’in İlk Gece ve Gün Namazları

Ramazan-ı Şerif ’in İlk Gece ve Gün Namazları

 Ramazan-ı Şerif ’in İlk Gece ve Gün Namazları 1 İlim SaatiMes’üdî (Radıyallahu Anh) şöyle buyurmuştıır: “Bana ulaşan rivayete göre: “Ramazan ayımn ilk gecesinde nafile bir namazda Innâ Fetahnâ Süresini okuyan kişi, o sene (tüm âfetlerden) korunur.’” (Ebü Abdillâh eI-Hubeyşî, el-Berake fî fazli’s-sa’yi ve’l-harake, no:856, sh:265, Abdülkadir el-Geylânî, eI-Ğunye, 2/14, Abdurrahmân es-Sâfurî, Nüzhetü’l-mecâlis, 1/146, Ismâ’îl Hakkı el-Bursevî, Rühu’l-beyân, 9/61, el-Üchürî, Fedâilü şehri Ramazân, sh:66, Muhammed Hakki en-Nâzilî, Hazînetü’l-esrâr, sh:38)

Rivayet olunduğuna göre: “Ramazân-ı Şerif’in ilk gününde dört rekât kılar. Her rekâtta bir Fâtiha ve beş kere Ayete’l-Kürsî okur. Namazdan sonra da bir kere Ayete’l-Kürsî okur.” (Muhammed Hakki“ en-Nâzı’lî, Hazinetü’l-esrâr, sh:38)
Lalegül Dergisi

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir