Ölenin Ardından Yas Tutmak

 Yas Tutmak

Ölenin Ardından Yas Tutmak 1 İlim SaatiDinimiz, ölenin ardından, yanaklarını, yüzünü, dizlerini döverek, avaz avaz bağırarak yaka paça ve elbiseleri yırtarak, yüzünü, gözünü tırmalayarak, saçını başını yolarak ağlamayı, siyah elbiseler giyerek ve tıraş olmayarak yas tutmayı haram kılmıştır. Bu tür davranışlar ilâhî takdire rıza göstermemek ve Allah’tan şikâyetçi olmak manasına geldiği gibi, yaşayan insanları ve hatta ölenin ruhunu da rahatsız edeceği bildirilmiştir.

Görüldüğü gibi sesini yükselterek ağlamak, çirkin söz söylemek, bağırıp çağırmak, ağıt yakmak, üstünü başını dövmek ve yolmak doğru değildir. Hatta Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem], bu aşırılıklar ve taşkınlıklar sebebiyle ölenin rahatsız olacağını bildirmiştir:

“Şüphesiz ölü, arkasından ailesinin ağlaması yüzünden azap görür.” (Müslim, Cenâiz,9)

Başka bir hadiste de bu tür davranışlar Câhiliye âdeti olarak nitelendirilmiştir.(Tirmizî, Cenâiz, 23)

“(Bir yakınının ölmesi üzerine) elbisesinin yakalarını yırtan, eli ile kendisine vurup dövünen ve Câhiliye çağrısı ile feryat eden ( ağıt yakan) kimse bizden değildir.. ”  (Tirmizî, Cenâiz, 22)

Bu ve benzer hadislerden de anlaşıldığı gibi ölü için dövünmek, yaka yırtmak ve çeşitli sözler söyleyerek bağırıp çağırmak açık bir şekilde yasaklanmıştır.

Dinimiz, insanların duçar olduğu musibetlere karşı sabırlı ve metanetli olmalarını tavsiye buyurmuştur. Ancak insan olmanın gerektirdiği hüzün ve yas tutmayı belli bir çizgide tutarak haddi aşmalarına engel olmuştur. Buna göre dinimizce bir kimsenin, vefat edenin ardından aşırı şekilde bağırıp çağırması, ağıt yakması ve uzun süre yas tutması câiz değildir. Her musibet sabrı gerektirdiği gibi ölüm de sabrı gerektirir.

Son Nefeste İman – Hüseyin Okur

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir