Peygamberlere İman

Peygamberlere İman

Peygamberlere İman 1 İlim Saati
Peygamberlere İman

Peygamberlere İman, Allah, insanlara hem bu dünyada hem de ahirette mutluluğa ve huzura kavuşmanın yollarını gösteren rehberler göndermiştir. Bu rehberlere “Peygamber” denir.

Peygamberler, Allah’ın görevlendirdiği özel insanlardır. Onlar hayatın her alanında bizlere örnek olur, nasıl ibadet edeceğimizi ve nasıl iyi bir insan olacağımızı öğretirler. Kısaca onlar iyilik öğretmenleridir.

Hz. Âdem, Hz. İbrahim, Hz. Nuh, Hz. Musa, Hz. Salih, Hz. Yusuf, Hz. Eyüp, Hz. İsa, Hz. Yunus, Hz. Harun, Hz. Davud ve Hz. Süleyman Kur’an’da adı geçen peygamberlerden bazılarıdır.

İlk peygamber Hz. Âdem, son peygamber ise Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’dir. Hz. Muhammed (sallalahu Aleyhi Vesellem), bütün insanlara bir merhamet kaynağı, bir rehber ve bir müjde olarak gönderilmiştir.

Peygamberlerin Özellikleri

SIDK: “Doğruluk” demektir. Peygamberler, daima doğruyu söyleyen, dürüst insanlardır.

EMANET: “Güvenilir olmak” demektir. Peygamberler, asla ihanet etmeyen, güvenilir insanlardır.

FETÂNET: “Akıllı olmak” demektir. Peygamberler, akıllı, zeki ve anlayışlı kimselerdir.

İSMET: “Korunmuş olmak” demektir. Peygamberler günah işlemekten korunmuştur.

TEBLİĞ: “Ulaştırmak” demektir. Peygamberler, Allah’tan gelen bilgileri aynen insanlara ulaştırırlar.

İlk insan ve ilk peygamber: Hz. Âdem

Son peygamber: Hz. Muhammed (s.a.s)

Kendisine “Tevrat” isimli kutsal kitap gönderilen peygamber: Hz. Musa

Kendisine “İncil” isimli kutsal kitap gönderilen peygamber: Hz. İsa

Kendisine “Zebur” isimli kutsal kitap gönderilen peygamber: Hz. Davud

Peygamberlere İman, peygamber, ilk peygamber, Son peygamber, Hz. Muhammed, Hz. Âdem,  Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Davud,  Zebur, İncil, Tevrat, Kur anı Kerim, çocuklar için dini eğitim, diyanet, diyanet işleri başkanlığı,

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir