İslam’ın ve İmanın Esaslarını Öğreniyorum

İslam’ın ve İmanın Esaslarını Öğreniyorum

Dinimiz İslam

Biz müslümanız. Dinimiz, İslam dinidir. Çünkü biz, Allah’a ve Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in, Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna gönülden iman ediyoruz. Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kader ve kazaya inanıyoruz. Bu altı iman esasına kısaca ‘inandım’ anlamına gelen “âmentü” diyoruz.

İmanın Esasları

1 – Allah’a inanmak
2 – Meleklere inanmak
3 – Kitaplara inanmak
4 – Peygamberlere inanmak
5 – Âhiret gününe inanmak
6 – Kader ve kazaya inanmak

Biz Biliyoruz ki;

  • Allah bir ve tektir. Bizi ve tüm varlıkları yaratan O’dur
  • Allah’ın melekleri vardır. Onlar Allah’ın verdiği görevleri yerine getiren ve kötülük nedir bilmeyen varlıklardır.
  • Allah, hayatı doğru ve güzel yaşamanın kurallarını öğreten kutsal kitaplar indirmiştir.
  • Allah, örnek insanlar olan peygamberler göndermiştir. Onlar insanları hep iyiliğe çağırmışlardır.
  • Allah, insanları öldükten sonra tekrar diriltecektir. Ahiret, insanlara dünyada yaptıklarının karşılığının verileceği sonsuz hayattır.
  • Allah, her şeyi bilir ve bir denge içinde yaratır. Her şey, Allah’ın izin vermesiyle olur.

Biz müminiz. İman eden ve imanı ile dünyayı güzelleştiren insanlarız. Yalnız Allah’a kulluk eder, sadece O’na yalvarırız. Peygamberimizin öğrettiklerini hayatımızda uygularız. Yeryüzünde iyilikler çoğalsın diye çaba harcar, kötülüklere engel olmaya çalışırız.

Dinimizde her müslümanın yapması gereken temel ibadetler vardır. Bunlara ‘İslam’ın Esasları’ adı verilir. Şüphesiz ibadetler bunlarla sınırlı değildir ama bu beş ibadet çok önemlidir.

İSLAM’IN ESASLARI

1 – Kelime-i şehâdet getirmek
2 – Namaz kılmak
3 – Oruç tutmak
4 – Zekât vermek
5 – Hacca gitmek

İslam huzur dini, müslüman güven insanıdır. Çünkü “müslüman” kelimesi, ‘elinden ve dilinden kimseye zarar gelmeyen, güvenilir kişi’ anlamına gelir. Müslümanlar, huzurun, barışın ve adaletin güvencesidir. İslam’ın rehberliğine uyan insanlar, her zaman kardeşçe yaşamışlardır.

Biz Müslümanız

  • Allah’ı sever ve Allah’ın da bizi sevdiğine inanırız.
  • Allah’ın her şeyi gördüğünü, her sözü işittiğini bilir, doğru sözlü ve dürüst oluruz.
  • Allah’ın âdil olduğunu, adaletli olanları sevdiğini bilir; kimseye haksızlık etmeyiz.
  • Dünyadaki her şeyin Allah tarafından yaratıldığına inanır; bütün varlıklara sevgi ve merhametle davranırız.

Sevgili Peygamberimizin (sallallahu aleyhi vessellem) sözlerine  “hadis” denir.

“İslam’ın beş esası vardır: Allah’tan başka ilâh olmadığını ve Hz. Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğunu kabul etmek, namaz kılmak, zekât vermek, Ramazan orucunu tutmak ve gücü yetenler için Kâbe’yi ziyaret ederek haccetmek.” (Hadis)

“Müslüman, elinden ve
dilinden hiç kimsenin zarar
görmediği kişidir.”
(Hadis)

ÂMENTÜ

Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusülihî ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi hayrihi ve şerrihi minellahi  teâlâ ve’l-ba’sü ba’de’l-mevti hakkun. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh”

ANLAMI

Ben; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah’ın yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten sonra tekrar dirilmek gerçektir. Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi vessellem) O’nun kulu ve elçisidir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

İslam, iman, din, imanın şartları, islamın şartları, namaz, oruç, zekat, hac, kelime i şehadet, melek, peygamber, ahiret, ahiret günü, kader, hayır ve şer, ilah, Allah, Amentü, Müslüman, Hadis, diyanet,

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir