Allah'a İtaat İle Geçen Uzun Ömrün Üstünlükleri

Allah’a İtaat İle Geçen Uzun Ömrün Üstünlükleri

Allaha-itaatEbû Bekir (Radıyallahü anh) ‘dan rivayet edildiğine göre; Bir adam

«Ya ResûIIullah İnsanların hangisi daha hayırlıdır?» diye sordu. Rasullullah (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) cevaben Ömrü uzun olup ameli güzel olandır» buyurdu.

Sonra, adam:

«İnsanların hangisi daha şerlidir?» diye sordu. Resullullah (Sallahü Aleyhi ve Sellem)  «Ömrü uzun ameli kötü olandır» diye buyurdu»

Olup Hakim, Câbir (Radıyallahü anh)’den rivayet ettiğine göre Resûlüllah (Sallâhû Aleyhi ve Sellem) :

«En hayırlınız Ömrü en uzun, ameli en güzel olanınızdır» buyurdu.

İmam Ahmed, Ebû Hüreyre (Radıyallahü anh) ‘dan rivayet ettiğine göre, Resûlüllah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) :

«En iyiniz, ömrü uzun olup, ameli güzel olandır» diye buyurdu.

Taberâni’nin Ubâde bin Sâmit (Radıyaîlahû anh)’dan rivayetine göre, Resûlüllah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem):

«En iyinizin kim olduğunu söyleyeyim mi?» dedi.

Sahabe

«Evet ey Allah’ın Resûlu!..»

ResûIullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) :

«Doğru dürüst gitmek şartıyla İslâmiyet için de en uzun yaşayanınızdır» diye buyurdu.

Yine Taberâni’nin Avf bin Mâlik (Radıyallahû anh)’dan rivâyatine göre, şöyle demiştir:

«Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve SellemVden işittim şöyle diyordu:

«Müslümanın ömrü uzadıkça kendisinin hayrı artar.»

 Ahmed ve îbn Zenceveyh Ebû Hûreyre (Kadıyallahû ai hü) ‘dan rivayetlerine göre şöyle demiştir:

«Kuza’a kabilesinin bir köyünden iki adam vardı. Resûlulla (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) hidayetiyle müslüman olmuştular. Biri şehit düştü, diğerinin eceli bir sene ertelendi.»

Talha bin Ubeydullah (Radıyallahû anh) şöyle dedi:

«Cennet bana göründü.» Eceli ertelenen şehidden önce cennete konduğunu gördüm. Bundan hayrette kaldım. Sabahleyin bunu Resûlullah (Sallalîâhû Aleyhi ve Sellemî’e anlattım, Resûlullah (Sa lallâhû Aleyhi ve Sellem) :

«O, diğerinden sonra bir Ramazan orucunu, altı bin rekât farz ve nice sünnet rekâtlarını edâ etmedi mi?» diye buyurdu.

îmam Ahmed ve Bezzar, Talha (Radıyallâhû anh) ‘dan rivâyetlerine göre, Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem)

«Allah katında teşbihinden, tekbirinden, tehlilinden Ötürü; İslamiyet dini içinde ihtiyarlayan kişiden daha üstün yoktur» diye buyurdu.

Ebû Nuaym’in, Said bin Cübeyr {Radıyallahû anh) ‘den rivâyetine göre şöyle demiştir:

«Farzları yapmak, namazları kılmak ve Allah’ın nasip ettiği yapmak üzere müslümanın her bir gün yaşaması onun için ganimettir.» [1]

[1] İmam Celaleddin Es-Suyuti, Kabir Alemi, Kahraman Yayınları: 21-22.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir