Etiket: iman

Tecdidi İmân ve Nikâh Duâsı

Tecdidi İmân ve Nikâh Duâsı Tecdidi İmân: Yâ Rabbî! Hîn-i bülûgumdan bu âna gelinceye kadar, islâm düşmanlarına ve bid’at ehline aldanarak, edindiğim yanlış, bozuk i’tikâdlarıma ve bid’at, fısk olan söylediklerime, dinlediklerime, gördüklerime ve işlediklerime nâdim oldum, pişmân oldum, bir dahâ böyle yanlış inanmamaya ve yapmamaya azm, cezm ve kasd eyledim.

Kalpte İmanın Sabit Kalması İçin Dua

Kalpte İmanın Sabit Kalması İçin Dua Kalptde imanın sabit kalması için, Resûlullah her zaman, “Allahümme, yâ mukallibelkulûb, sebbit kalbî, alâ dînik” duâsını okurdu ki, Ey büyük Allahım! Kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dîninde sâbit kıl, yâni dîninden döndürme, ayırma! demektir. Allahümme yâ muhavvilel havli vel-ahvâl havvil hâlenâ ilâ ahsenil hâl! Allahümme

Değişebilen Kader Çizgisi

Kader Kader, Cenab-ı Hakkın başlangıcı ve sonu olmayan ilmiyle, bütün varlık âleminin ve içindeki olmuş ve olacak bütün yaratılanların nasıl olacaklarını, ne zaman vücuda geleceklerini ve nasıl yaşayacaklarını her türlü ayrıntısı ile bilmesi ve aynısını da kader levhasına yazmasıdır. Kader, Allahü teâlânın, olacak şeyleri ezelde bilmesidir. Kaza, kaderde bulunan şeyleri, zamanı gelince yaratmasıdır. Allahü teâlâ,

Dua da acele Edilmemelidir.

Dua da acele Edilmemelidir. Duanın kabul olunmasında acele etmeyip maslahat görülmedi diye itikadını bozmayıp, ısrarla dua etmelidir. Kabul olunmadı diye yakınmamalıdır. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: ‘ “Ey Ashabım, ey ümmetim! Sizin herhangi birinizin duası, “Dua ettim de kabul edilmedi” diyerek acelecilik etmediği takdirde duası kabul edilecektir.” Zahidler biri der ki: “Ben tam 20

Kırk Hadis-i Şerif – 5. Hadis

Kırk Hadis-i Şerif  5. Bir Kişinin Kalbi Dosdoğru Olmadıkça (İstikamet Bulmadıkça) imanı dosdoğru hale gelmez. Kişinin Dili Dosdoğru Olmadıkça da Kalbi Dosdoğru Hale Gelmez. İman, Allah Teâla’nın insana ihsan ettiği, en büyük ve en önemli nimettir.Bütün hayat içinde bu imanın korunması, son nefesin imanla verilmesi ebedi hayatın selameti bakımından ilk şarttır.İmanın korunması demek, küfür ve