Şeyh Sâdî’nin Rüyasındaki Müjde

Şeyh Sâdî’nin Rüyasındaki Müjde

Şeyh Sâdî'nin Rüyasındaki Müjde 1 İlim SaatiRivayete göre, Şeyh Sâdi (rahimehullah) şevk ile atmış sene Allah’a ağlayıp yalvarmış. Sonra rüyasında kendisini. içinden miskler akan bir nehrin kenarında görmüş. Orada çok güzel cariye kızlar varmış ve hep bir ağızdan şöyle diyarlarmış:

Noksan sıfatlardan münezzeh O Zâtı bütün lisanımız ile tenzih ederiz. O noksan sıfatlardan uzaktır. Her yerde mevcûd olan Zâtı tenzih ederiz ki, O, noksan sıfatlardan beridir.

Bunu duyan Şeyh Sâdî (rahimehullah) o cariyelere:

  • Siz kimsiniz? Diye sordu.
  • Allah’ın yarattığı mahlukattan birileriyiz.
  • Peki burada ne yapıyorsunuz? Diye sorunca hepsi bir ağızdan şu beyitleri okumaya başlamış:

Bağışladı bizi Muhammed ’in Rabbi olan insanların ilahı

O kimselere ki ayakları üzerinde ibadet ederler geceleri

İlahları olan âlemlerin Rabbine yalvarır yakarırlar

İşte o kavmin isteği süratle oluverir, uykudayken insanlar.

Abdullah b.Esad el-Yâfîî el-Yemenî – Salihlerin Hikayeleri

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir