Dualar Neden Kabul Olmaz? II. Bölüm

Dualar Neden Kabul Olmaz? II. Bölüm

  1. Haram YemekDualar Neden Kabul Olmaz? II. Bölüm 1 İlim Saati

Enes Bin Mâlik (R.a.), resulullah (s.a.v.) e gelerek:

– “EyAllah’ın Resulü! ben dualarımın kabul olmasını isterim. Bana bunun yolunu gösterir misin?” diye sorduğunda, Resulullah (s.a.v.):

– “Ya Enes! Helal kazan. Helal ye! Zira bir lokma haram yiyen kimsenin 40 gün duası kabul olmaz” buyurmuştur.

     2. Yalan Söylemek

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem): “Duanın iki kanadı vardır. Birincisi helal yemek, ikincisi doğru söylemektir” buyurmuşlardır. Büyük velilerden İbrahim bin Edhem hazretlerine Basra halkından birçok kimseler gelerek şöyle bir soru sorarlar:

– ‘Ey Allah’ın veli kulu! Allahü Teala Kur’ân-ı Kerim’inde: “Bana dua edin, kabul edeyim” buyuruyor. Fakat biz dua ediyoruz da kabul olunmuyor. Acaba nedendir?’ İbrahim bin Edhem Hazretleri onlara cevaben:

– “Sizin dualarınızın kabul olunmamasına sebep, şu on şey ile gönüllerinizin ölmüş olmasıdır.”

1.  ‘Allah’ı biliyoruz’ diyorsunuz; lakin emirlerini tutup yasaklarından kaçmıyorsunuz.

2. ‘Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)i seviyoruz’ diyorsunuz; lakin O’nun sünnetlerini işlemiyorsunuz.

3. ‘Kur’ân-ı Kerim’e inanıyor ve okuyorsunuz’, lakin gereğiyle amel etmiyorsunuz.

4. Allahü T eala’nın nimetlerini yiyip içiyorsunuz’, fakat şakrünü eda etmiyorsunuz.

5. ‘Şeytanın kendinize düşman olduğunu biliyorsunuz”, fakat ona uymaktan zevk alıyorsunuz.

6. ‘Cennetin hak olduğunu biliyorsunuz’, fakat oraya yarayacak amel ve ibadet etmiyorsunuz.

7. ‘Cehennem vardır’ dersiniz, fakat cehenneme sürükleyici hallerden çekinmezsiniz.

8. ‘Ölümü hak bilirsiniz’, fakat hiç hazırlık etmezsiniz.

9. ‘İnsanların ayıplarını, kusurlarını araştırırsınız’, fakat kendi ayıplarınızı kendi kusurlarınızı hiç görmezsiniz.

10. ‘Ölülerinizi kendi ellerinizle defnedersiniz’, fakat onların hallerinden hiçbir ibret almazsınız. İşte bu sebeplerden dolayı dualarınız kabul olunmaz, der ve nasihat kabilinden söze devam ederek:

– “Arkadaşlar, bizleri ve bütün mevcut olan şeyleri yoktan var eden Allahü Teala hazretlerinin emirlerini tutmaz ve iki cihan serveri Hazreti Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in sünnetlerini işlemez, Allahü Teala’nın çeşit çeşit nimetlerini yer, içer, şükrünü yerine getirmez, cenneti arzular, ona layık amelde bulunmaz, cehennemden korkar, ona layık hallerden, ona layık amellerden geri kalmazsınız. Her an için ölümün peşinizde olduğunu bildiğiniz halde, bir türlü ibret almazsınız. Şu durumda elbette dualarınız kabul olunmaz” diye ikazda bulunur.

Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı – M. İsmail Fındıklı

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir