"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: ilim

Allah Kelamına Hürmetin Şahitleri

Allah Kelamına Hürmetin Şahitleri

Mushaf Muhafazları

Kalbi genç i ihtiyar, duvarda asılı duran muhafazaya uzandı. Titreyen eli, Allah Kelâmı’nı saygıyla yerinden aldı. Eskimez solmaz dostuna baktı bir süre, muhabbetle öptü. Genç bir hafıza uzattı okusun diye. Okusun ruhunu coştursun diye. Ve gür sesi doldurdu odayı hafızın. Yalnızca oda değil kalplerde doldu coşkuyla. Gözler bir kez daha yaşardı, şah damarından yakın Dost’un hasretiyle.

Kur’an sayfaları, ilk defa Hz. Ebu Bekir r.a.’ın halifeliği zamanında bir araya getirilip ciltlendi. Yani “mushaf haline getirildi.” Önceleri bir aradaki bir kaç sayfa için kullanılan mushaf sözü, sonra bütün sayfaların bir arada olduğu Kur’an için kullanılır oldu. 

Yorum Bırak

Sufiliğin İç Yüzü

Sufiliğin İç Yüzü

Gerçek sufi, Allah sevgisi ile safi olmuş, huzur bulmuş kimsedir. Sufiliğin iç yüzü ilâhî aşk, dış yüzü güzel ahlâktır. Arifler sufiliği kısaca böyle tarif etmişlerdir. Bunlardan başkası boştur.

Adını bildiğimiz ya da bilmediğimiz birçok ilim dalı var. Bunların her biri konusuna göre kıymet ve önem taşıyor. İlimlerin konuları, aynı zamanda  hedeflerini de gösterir. Şunu söylemek mümkün: Bir ilim veya sanat, insanla ve insan hayatıyla ne kadar ilgiliyse o derece kıymetli ve önemlidir.

İnsanı ilgilendiren en önemli ilim hangisi olabilir? Hiç şüphesiz, kendi nefsini ve Yüce Rabbi’ni öğreten ilimdir. İnsanın yaradılış gayesi de bu ilimle öğrenilir. Bu özelliği sebebiyle o, ebedi kurtuluş vesilesidir. Tefekkür nazarıyla bakılırsa anlaşılır ki, bütün gökler, yerler ve içindekiler bu ilmi öğretmek için yaratılmıştır. Bütün peygamberlerin, alimlerin, hikmet sahiplerinin öğrettiği ilim de temelde budur. Ona kısaca “marifetullah” denir.

Yorum Bırak

Ümmü Haram R.A.

Ümmü Haram R.A.

Allah Resulü’nün Dualarına Mazhar Olan Hanım Ümmü Haram R.A.

Bugün Kıbrıs kıyılarında, deniz seferinde şehit olmuş bir Müslüman hanımın kabri bulunuyor. Allah Resulü’nün ziyaretiyle sık sık şereflendirdiği bir mübarek sahabi hanımın. Bu hanım Ümmü Haram r.a. Allah’ın son elçisine verdiği sözü tutan, O’nu kendi varlığına tercih eden bir hanım…

Allah Rasulü s.a.v.’in davetinin insanların gönlünde yankı bulmasıyla birlikte, Medineli yetmiş kişi Akabe Vadisinde biat için toplanmıştı. Ensar, yani Medineli sahabiler gelip bağlılıklarını bildiriyor ve Peygamber Efendimiz’i Medine’ye davet ediyorlardı. Bu daveti yapanların içinde Ubade b. Samit r.a. da vardı.

Yorum Bırak

Dualar Neden Kabul Olmaz? I. Bölüm

Dualar Neden Kabul Olmaz? I. Bölüm

Bazı kimseler: ‘Çok dua ediyoruz da, dualarımız bir türlü kabul olmuyor!’ diye şikayet ederek ümitsizliğe kapılıyorlar. Allah’tan ümidini kesmek gibi bir hal ile adeta isyan ediyorlar ki, bu yanlış düşüncedir.

Bir kere vicdanen düşünelim ki, dualarımız kabul olunmuyorsa, acaba bunun sebebi, neden kabul olunmuyor nedir?

Duanın kabul olunmaması duayı terk etmeyi icap ettirmez. Dua kabul olunmazsa ya da gecikirse; ‘Duam kabul olunmadı…’ diye dua etmekten vazgeçmek icap etmez. Zira o dua ile istenilen şeyi Allahû Teâlâ kuluna vermezse, onun karşılığında başka başka ir şey verir. Ya da kendisinden bir kötülüğü, bir musibeti kaldırır. 

Yorum Bırak

Dualar Neden Kabul Olmaz? II. Bölüm

Dualar Neden Kabul Olmaz? II. Bölüm

  1. Haram Yemek

Enes Bin Mâlik (R.a.), resulullah (s.a.v.) e gelerek:

– “EyAllah’ın Resulü! ben dualarımın kabul olmasını isterim. Bana bunun yolunu gösterir misin?” diye sorduğunda, Resulullah (s.a.v.):

– “Ya Enes! Helal kazan. Helal ye! Zira bir lokma haram yiyen kimsenin 40 gün duası kabul olmaz” buyurmuştur.

Yorum Bırak