Gece Uyanınca Okunacak Dua

Gece Uyanınca Okunacak Dua

Peygamberimiz gece uykudan uyanınca şöyle buyurdu:

“Gece uyanınca, şu duâyı okuyan, her istediğine nâil olur:

“Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr sübhanellahi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm.”

Sohbetten dağılırken Bir toplantıdan kalkıldığı zaman şu duâ okunmalıdır:

“Sübhâneke allahümme ve bi hamdike, eşhedü en lâilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke ve estağfirüke ve etûbü ileyke.”

SE’ÂDET-İ EBEDİYYE ve İSLÂM AHLÂKI

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir