Hastalığa Mutlaka Şifa Olacak Dualar

Hastalığa Mutlaka Şifa Olacak Dualar

şifa duası
şifa duaları
  • Abdullah İbni Abbâs (Ra.) dan rivayet edildiğine göre, Resulullah (Sav):

“Kim eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de onun yanında 7 defa:

(Es’ elüllahe’l-azîme Rabbe’l-Arşi’l-azîmi en yeşfiyek)

“Ulu Arş’ın Rabbi olan ulu Allah’tan dilerim ki, sana şifa versin” derse, mutlaka Allahü Teâlâ ona o hastalıktan şifa verir.” buyurdu. (Ebu Dâvud, Cenâiz, 316)

  • Ebu Said el-Hudrî (Ra.)  diyor ki; Cebrail (Aleyisselam) Resulullah (Sav) e geldi:

“Ey Muhammed (Sav)! Bir şikayeti var mı (hasta mısın)?” dedi. O da : “Evet” buyurdu. Cebrâil (Aleyisselam) şöyle dua etti:

(Bismillahi erkîke, min külli şey’in yü’zike, min şerri külli nefsin ev aynin hâsidin, Allahü yeşfike, bismillahi erkîke)

“Allah’ın adıyla, sana eziyet veren her şeyden, her canlının şerrinden yahut her hasetçinin gözünden seni Allah’a sığındırırım. Allah sana şifa versin. Allah’ın adıyla seni Allah’a sığındırırım.” (Müslim, Selâm 2186)

  • Resulullah (Sav) buyurdu ki: Bir kimse bir kap içerisinde bir miktar yağmur suyu  (Nisan yağmuru olması daha iyidir) biriktirir de o suya:

70 kere Fâtiha, 70 kere İhlâs-ı şerif, 70 kere Felâk Suresi, 70 kere Nâs suresi okursa, varlığım kudretinde olan Rabbime yemin ederim ki, bir gün bana Cebrâil (Aleyisselam) geldiğinde dedi ki;

“Yâ Muhammed (Sav.)! Kim bu tertip üzere okunmuş sudan üst üste yedi gün içerse, Allahü Teâlâ o kimseden bütün hastalıkları giderir. Varlığını saran her hastalık vücudunu birer birer terk ederler. 

Kim o sudan içerse Allah’ın izni ile, Göz ağrısını, sihri giderir. Balgamı keser. Göğüs ve diş ağrılarını ve çok yemekten meydana gelen ağırlığı, susuzluğu, idrar tutukluğunu giderir. O kimse kan aldırmaya muhtaç olmaz. Bunun faydaları saymakla bitmez.”  

  • Sabah namazının sünneti ile farzı arasında  bir bardak suya 41 kere Fâtiha okunup içmek suretiyle 40 gün devam edilirse, Allahü Teâlâ’nın  izniyle şifa olur.

M. İsmail Fındıklı – Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir