Ezan Duası

Ezan Duası

Resûlullah buyurdu ki:

“Ezan okunurken şu duayı okuyun”: “Ve ene eşhedü en lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîkeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh ve radîtü billâhî rabben ve bil-islâmi dînen ve bi Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme resûlen nebiyyâ”.

Başka bir hadis-i şerifte de “Ey benim ümmetim. Ezan bitince şu duâyı da okuyunuz.” buyurulmuştur:

“Allahümme rabbe hâ zihid-dâvetit-tâmmeti vessalâtil-kâimeti âti Muhammedenil-vesîlete vel fadîlete ved-dereceterrefîate veb’ashü mekâmen mahmûdenil-lezî ve’adtehü inneke lâ tuhlifülmîâd. Lâ havle velâ kuvvete illâ billahil’aliyyil’azîm”.

Resûlullah bir hadis-i şerifinde, “Her kim ezan sesi işittiği zaman, müezzin ile beraber hafifçe okusa, her harfine bin sevap verilir, bin günahı mahvolur” buyurdu. (Hayye alâ)ları duyunca bunları söylemeyip, (lâ havle velâ kuvvete illâ billâh) der. Ezandan sonra salevât getirilir. Sonra ezan duâsı okunur. İkinci (Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah) söyleyince, iki baş parmağının tırnaklarını öptükten sonra, iki göz üzerine sürmek müstehabdır.

Hâlid bin Zeyd câmi’inin müezzinleri her nemâzdan sonra şu duayı okurlardı:

“Rabbenâ amennâ bi mâ enzelte vetteba’ nerresûle fektübnâ ma’aşşâhidîn.”

SE’ÂDET-İ EBEDİYYE ve İSLÂM AHLÂKI – Hakikat Kitabevi

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir