GİZLİ İLİMLERDE YÜZÜN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

GİZLİ İLİMLERDE YÜZÜN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

Büyük yüz: Aptallık ve idraksizliğe.
Küçük yüz: Kibir ve büyüklenmeye, gurura, ihtiyarlıkta hazif mizaca, hilekarlığa.
Yumru yüz: Hasede.
Yassı yüz: Sadedilli olup çabuk kandırılabilirliğe.
Zayıf yüz: Hilekarlığa, fakirlik ve sefalete, sinirli bir mizaca.
Yumuşak yüz: Hatırnazlığa, yumuşak kalpliliğe, merhamete.
Eti bol yüz: tabiatçe ve ahlakça zayıflığa, başkalarına yük olmaya.
Sert yüz: Merhametsizliğe, kalp kırıcı ve tok sözlülüğe.
Uzun ve geniş yaygın ve etli yüz: Oburluğa.
Uzun yüz: Yalancılığa.
Geniş yüz: Sözlerinin çoğunun acı olduğuna.
Elmacık kemikleri görünen çukur bir yüz: Kansızlığa, mideden ileri gelen rahatsızlığa, ahmaklığa, vehme, korkalığa, zayıf tabiata.
Yuvarlak yüz: Sahibinin iyi ahlaklı bir insan olduğuna.

Gizli İlimler.

One Comment

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir