GİZLİ İLİMLERDE BOYNUN ŞEKLİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

 

GİZLİ İLİMLERDE BOYNUN ŞEKLİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

Uzun ve tahrik edici boyun: Azimsizliğe.

Zayıf ve dik boyun:İftira ve isnattan zevk alanlarda bulunur. Genellikle münafıklık alametidir.

Zayıf, sert, damarları çıkmış boyun: Sahibinin fikri tenkit ve itiraza meyilli ve kötü huylu olduğuna

Uzun ve zayıf boyun: Kendisini beğenmişlerde bulunur.

Yağlı ve şişman boyun: Şehvet düşkünlüğüne ve azimsizliğe.

Kısa ve geniş boyun: Kötü ahlaka, hayvani bir kuvvete.

Biraz sağa veya sola meyilli bir boyun: Deliliğe

Hem ileri , hem yana meyilli boyun: Hıyanetliğe.

Zayıf ve kısa boyun: Sebata, ihtiyalılığa, sır saklamaya.

Yuvarlak ve muntazam boyun: Halim ve selim bir tabiata.

Uzun boyun: Az anlayışlı olmaya.

Kısa boyun: Çok hilekarlığa, şefkatsizliğe, merhametsizliğe,

Vücuda Uygun boyun: Hayırseverliliğe, hayır işleri düşünmeye.

Kalın boyun: Oburluğa, aptallığa.

Çok uzun ve kolayca sağa ve sola dönen boyun: Mülayim ve kolay idare edilir bir mizaca.

Gayet kısa bir boyun: Çok dikkat ve ihtimamam muhtaç bir mizaca.

Kırmızıyı andıran yuvarlak ve hafifçe kabarık boyunlar: Şehvete karşı büyük bir meyile.

Yana meyilli boyun: Yalancılığa, kötü kalpliliğe.

Dik boyun: Gurura

İçeri kaçık boyun: Korkaklığa.

Kalın ense: Ahmaklığa, oburluğa, şehvetperestliğe.

Katmerli ense: Aşırı bir iktidara işarettir.

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir