GİZLİ İLİMLERDE KULAKLARIN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

GİZLİ İLİMLERDE KULAKLARIN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

Büyük Kulaklar; Cehalet ve tenperverliğe.
Mutedil Kulaklar; Doğruluğa, Metaneti tabâ.
Küçük Kulaklar; Mal ve Esrar sakirliğine, hassas bir ruha.
Muntazam ve İyice Kıvrılmış Kulaklar; Büyük bir zekaya, sağlam bir muhakemeye.
Kenarları gayri Muntazam Kulaklar; Düşünce ve muhakeme azlığına.
Muntazam Suretle Kıvrılmış ve İyi Çizilmiş, Pembe Renkli Kulaklar; şahsın haline nazaran hitabet ve belagat olan istidatına.
Büyük, Yassı, İnce, Kıvrımsız Kulaklar; Zeka Noksanlığına, kabalığa, cimriliğe.
Gayri Muntazam Şekilli, Rengi Soluk Kulaklar; Orta bir sıhhate, vasattan aşağı bir zekaya.
Kıvrımsız ve Son Derece Yassı Kulaklar; Herkesin Fenalığından zevk alan bir tabiata, iktidarsızlığa, fikirsizliğe.
Etrafı Gayri Muntazam Yuvarlak Kulaklar; Beceriksizliğe, Akıl Azlığına.
Kabarık Gibi Duran Kulaklar; Düşüncesizliğe.
Kulağın Ucunun Kıvrık Olması; Oburluğa, kabalığa.
Çok Açık Olan Kulaklar; Musiki meylanına.
İnce ve Muntazam Kıvrığı Olan Yuvarlak ve Dolgun Kulaklar; Orta Bir Zekaya işarettir.
Küçük, Çok Pembe, Kıvrımı Ziyade, ve Kafa Kemiklerinden Hafifçe Ayrılmış Olan Kullaklara Sahip Kadınlar; Vefasız, şeytan gibi Zeki ve Hilekar olurlar.
Kafatasından Çok Ayrılmış Kulaklar; Gevezeliğe, Hilekarlığa, Desise ve hiyanete, Sadakatsızlığa.
Kulak Memesinin Bitişik Olması; Nemamlığa.
Toparlak ve Etli Kulaklar; Adiliğe.
Kulağın Yüksekliği; Lakaydiye, hayasızlığa.
Uzun, Etli Kulaklar; Tembelliğe, kibir ve gurura, Küstahlığa , İşarettir.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir