GİZLİ İLİMLERDE GÖZ KAPAKLARI-KİRPİKLER VE GÖZLERİN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

GİZLİ İLİMLERDE GÖZ KAPAKLARI-KİRPİKLER VE GÖZLERİN  ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

Göz Kapakları

Kemerli Göz Kapağı; Büyüklük taslayan bir tabiata.
Gözün Üst Kapağının Mesafeli ve Açık Olması; Sahibinin edepsiz, hayasız, arsız ve oburluğuna.
Gözün Alt Kapağının Hafif Şiş Olması; Bazı kimselerde erken kalkmağa, bazı kimselerde gulamparalığa, bazı kimselerde albumin veya diğer bazı hastalıklara.
Kısa Göz Kapakları; İhtirasa, Cimriliğe.

Kirpikler

Gayet Muntazam ve Düzgün Dizili Kirpikler; iyi Ahlaka, İyilik severliğe, Akıl ve zekaya ve anlayışa.
Sert ve Gayri Muntazam Kirpikler; Ekseriya asabi ve hiddetli isanlarda bulunur.
Gözler
Büyük Gözler; Zarafeti tabii ve meşrebe, karaciğerin zaafına.
Mutedil Gözler; Sevimliliğe, hayırseverliğe.
Küçük Gözler;Hiffeti Tabii ve meşrebe.
Siyah Gözler; Hayıra, söz dinler bir tabiata.
Elâ Gözler; Hilm ve ciddiyete, sabıra, edep ve terbiyeye, sıdı ve sadakata, haya ve sehavete.
Kumral Gözler; Şecaat ve Cesarete.
Gayet Açık Elâ Gözler; Fikirdeki nezaket ve İnceliğe, şetareti Tab’a
Mavi Gözler; Şekavete, hissizliğe, merhametsizliğe, Lakaydiye.
Yeşil Gözler; Melanet ve yezidliğe, şekaveti ezeliyeye.
Gayet Açık Mavi Gözler; Sanata meyyal bir tabiata, hayalperestliğe, çabuk kanarlığa.
Parlak Gözler; Zekavete.
Güzel, Gayet İri, parlak Gözler; Zeka ve istidata, edep ve terbiyeye.
Gayet İri ve Şeffaf Gözler; Müvesvislik ve hırçınlığa, hasede.
Küçük ve Keskin Gözler; Faaliyete ve şiddete, hodkâmlığa.
Güler Gözler; Fevkalade hayırlılığa.
Bebeği Gülen Gözler; Oynaklığa.
Baygın Gözler; kalb ve yürek hırsızlığına.
Süzgün Bakışlı Gözler; Zekavete ve seşvete.
Yuvarlak Gözler; Zaafı kalp ve dimağa.
Çukur Gözler; Taazzum ve Tekebbüre.
İçine Gömülmüş Gözler; İnat ve Sebata.
Yumru Gözler; Fevkalade hasut olmağa.
Noktalı Gözler; Müessir olup, çok isabet etmesine.
Tek Göz; Muzur ve fitnekar olmaya, hasede.
Şaşı Göz; uğursuzlığa, Eli eğriliğe.
Kırpık Gözler; Uğursuzluğa.
Fırlak Gözler; Cinnete, müfsifliğe, inada, ihtirası hayvaniyeye.
İri Açılmış ve Dışarı Fırlamış Müphem ve Müzlim Görünen Gözler; inada, Bozdow hastalığına.
Yere bakan Gözler; Yürek yakıcılığına.
Sabit bakışlı Gözler; İnada, hasede, fenalığa.
Aşağı Bakan ve Dalgın Olan Gözler; Hayalperestliğe.
Kırmızı ve kanlı Gözler; Hiddet ve Şiddete.
Yukarı bakan Gözler; Müstehzi bir tabiata.
Sönük Gözler; Korkaklığa.
Yarı Kapalı, Karanlık Görünüşlü Gözler; Hüzün ve Kedere.
Gözün Karasının Büyük Olması; Cesarete.
Alt Kısmı Ziyadesiyle Çukur ve Gölgeli Gözler;
*Genç erkeklerde istimnaya,
*Genç kızlarda istihşaya delalet eder.
*Uykusuz geçen gecelere de işarettir.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir