GİZLİ İLİMLERDE KAŞLARIN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

GİZLİ İLİMLERDE KAŞLARIN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

Yüzdeki Koyu Siyah Kaşlar; Ekseriya iyi ahlaka.

Sık kaş; İyilikseverliğe, Cimriliğe.

Ufki, Dolgun, Düz ve İnhinası Az Olan Kaşlar; Halim bir tabiata, Hoş görürlüğe, soğuk kanlılığa.

Yumuşak ve Seyrek Kaş; hayalperestliğe.

İnce Kaş; Zaafı kalbe, kibir ve Gurura.

Ukfî kalın ve birbirinden iyice ayrılmış kaşlar: Zekâ ve metaneti kalbe.

Yay Gibi Kaşlar; Saffet ve nezaheti kalbe.

Kalın ve Gayri Muntazam Kaşlar; Şiddet ve öfkeli bir tabiata, kötü huy ve ahlaka, gam ve kederli geçecek bir ömre.

Sık ve Yumuşak Kaşlar; Aklı selime, kuvvetli bir muhakemeye, terbiyeli bir seciyeye.

Mutedil, Mukavves, Yay Gibi Eğri ve Telleri Kalın Olan Kaşlar; Cömertliğe, El açıklığına, son derece iyi ahlaklığa, edep ve hayaya, iyilik severliğe, akraba canılılığına.

Düz Çizgi Şeklinde Olan Bir Kaş Köşelere Doğru Eğrilirse; Saffeti kalp ve Hüsnü ahlaka.

Gözlere Çok Yakın Olan Kaşlar; Çok anlayışlı ve kavrayışlı bir zekaya.

Az mutedil surette arası açık olan kaşlar; Doğruluk ve emanete,

Kısa ve Birbirine Karışmış Kaşlar; Sır saklamaya, Hafızasının kuvvetli olduğuna.

Birbirinden Uzak Olup Anlı İki Kısma Ayıran Kaşlar; Zekanın azlığına.

Çatık Kaş; Her şeyi kalbinden geçirip zahiren ahmak gibi görünmeye, Kıskançlığa, bazı kimselerde hiddet ve şiddete.

Kaşların Ortasından Nihayete Doğru Eksikliği; Merhametsizliğe, korkaklığa, kendisinden zayıf olana cevr ve zulmeder olmaya.

Sert ve Dik Kaşlar; Mertliğe ve cesarete.

Arzen Uzun Kaş; Münafıklığa, Nemmamlığa,Koğuculuğa.

Uçları Aşağıya Doğru Eğilmiş Kaşlar; Zaafı kalbe.

Ucu Sivri Kaş; Mürailiğe, nifaka.

Uçları Yukarı Kalkık Kaşlar; Hafif meşrepliğe, Zaafı kalbe.

Sol kaşın Başında Şakuli Bir Hat; Ateşin Bir Tabiata, Çabuk Kızarlığa.

Sağ kaşın Mebdeinde şakuli Bir Hat; Havai Meşrepliğe, İçki, Zevk, Eğlence ve şarkıdan Hoşlanan bir tabiata, hercaliğe.

Sol Kaşın Başında Sağa Doğru 45 Derece Meyilli Bir Hat; Saf Dilliğe, çabuk kanarlığa.

Sol Kaşın Mebdeinde Sağa Doğru 45 Derece Meyilli Bir Hat; Bağ, bahçe ve hayvan yetiştirmek zevk ve merakına, ziraatçiliğe.

Gözün Üstünü Örtecek Kadar  Göze yakın Olan Kaşlar; Sahibinin İlim ve İrfanına.

Kaşları Hilal Gibi İnce olanlar; Hassas ve İnce Ruhlu insanlarda bulunur.


Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir