GİZLİ İLİMLERDE DİŞLERİN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

GİZLİ İLİMLERDE DİŞLERİN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

Gizli İlimler Ansiklopedisinden Orjinal Olarak (değiştirmeden) alınmıştır.

Küçük, Kısa ve Sağlam Dişler; Kendi kuruntularına ve hurafelere itimada, bazen da selameti fikir ve muhakemeye.
Uzun Dişler; Zaafı kalbe.
Parlak Olmayan, Az Sarımtırak Olan Düzgün ve Sağlam Dişler; Teşkilatı Bedeniyenin iyiliğine ve iyi ahlaka.
Üst Dudağı Geçen Dişler; Her işe burnunu sokan, koğucu bir insan olduğuna, menfaat düşkünlüğüne, kusur arayıcı olmaya.
Alt Dudağı Tecavüz Eden Dişler; Cimriliğe, Kabalıkla karışık hilekarlığa.
Üst Dişlerin Açıklık ve Seyrekliği; Sakin bir mizaca.
Sağlam ve Az Sivri Dişler; Uzun bir ömre, Vahşi bir tabiata, zerre kadar bir menfaat ugruna her fenalığı yapar olmaya, oburluğa, hilekarlığa.
Geniş ve kalın Dişler; Dünyaya yanlız yemek için geldiğine.
Üst Tarafı Açık Dişler; Soğuk Mizaçlı bir tabiata.
Küçük Dişler; Zafitab ve meşrebe.
Mudedil Diş; Sıdık ve iyi ahlaka.
Önde ve Üst Sırada Bulunan İki Dişin İri Olması; kıskançlığa.
Küçük ve Sivri Dişler; Fena kalbe, Zulümkar bir tabiata.
Birbiri Üzerine Binmiş Dişler; inat ve israfa, fena ruha, merhametsizliğe.
Sağlam ve İyi Sıralanmış Donuk Renkli Dişler; çalışkanlığa.
Seyrek Diş; Saadet ve Bahtiyarlığa.
Geniş ve Beyaz Diş; Açık Yürekli olmaya.
Kısa ve Birbirinden Ayrı Dişler; Nezaketi his ve Fikre.
İri Diş; İnatlığa.
Üst İki Dişi Aşağı Doğru Uzanmış ve Güldüğü Zaman Çirkin Bir Manzara Gösteren Bir Ağız; Hile, ifrat derecede şehvetperestliğe delalet eder.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir