HİKMET PINARI

Hikmet Pınarı

“İnsanların en çok hoşuna giden kişi, Onlardan bir şey istemeyip müstağni(elinde olanla yetinen) olandır. En çok kızdıkları kişi de, kendilerine muhtaç olup bir şeyler isteyendir. Allah‘ın en çok sevdiği insan ise, kendisine muhtaç olduğunu bilip,bir şeyler isteyendir. En çok gazaplandığı insan ise, kendinden bir şeyler istemeyip, muhtaç olduğunu unutandır.”

(Fudayl Bin İyaz)

“Dünya kapısından içeriye dalıvermek  kolaydır ama dışarıya çıkmak ve kurtukmak güçtür.”

(Fudayl Bin İyaz)

“Geçen vakitle meşgul olmak ikinci bir vakti zayi etmektir”

(Ebû Saîd Harrâz (k.s.))


Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir