Hikmet Pınarı

Hikmet Pınarı

“Sizden cennetin ortasına ulaşmak isteyen kimse, cemaatten ayrılmasın. Zira şeytan tek kalanla birliktedir; iki kişiden uzaktır.”

Hz. Ömer (r.a.)

“Eğer ilim ümit ile olsaydı dünyada bütün insanlar âlim olurdu.”

Hz. Ali (r.a.)

“Kimin üzerinde din kardeşine ait bir hak varsa hiç bir şeyin fayda vermediği kıyamet gününden önce helâlleşsin. Aksi takdirde yaptığı haksızlık ölçüsünde, iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp, haksızlık eden kimseye yüklenir.”

(Tecrîd-i Sarîh)

“Şüphesiz ben sizin gibi bir insanım. zaman olur ki bana sizden iki hasım gelir. Biri haksız olduğu halde davasını daha düzgün ifade eder, bende o güzel sözleri doğru zannederek, onun lehine hükmedebilirim. Böylece, kimin lehine bir başkasının hakkıyla hükmetmişsem bilsinki bu hak ateşten bir parçadır, ister onu alsın, ister bıraksın.”

(Tecrîd-i Sarîh)

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir