Hikmet Pınarı

“(İslamı anlama ve yaşama yolunda) ilim talep etmek, nafile namaz kılmaktan daha üstündür.”

İmam Şafiîrh.a.

“Her kim sana bir başkasının konuşmalarını getiriyorsa, bilesin ki o kişi senin konuştuklarını da başkasına götürüyordur.”

Hasan-ı Basrî k.s.

“Tasavvuf, Allah Tealâ’nın rızasına kavuşmak için bu uğurdaki sıkıntılara katlanmaktır.”

Ebu Nuaym İsfehânî k.s.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir