Farz Olan İlim

Farz Olan İlim

Bir hadîs-i şerifte:

İlim taleb etmek (aramak) erkek kadın her Müslüman için farzdır” buyurulmaktadır.

İşte farz olan bu ilim, itikada ve ilmihale ait temel din bilgileridir. O halde her Müslüman öncelikle inanca ait sahih bilgi edinmelidir. Sonra da Allah’a nasıl kulluk edeceğini, ibâdetleri öğreten ilmihal bilgilerini elde etmelidir. Bununla da bitmez. Bir de ahlâkını güzelleştirecek, bâtınını düzeltecek ahlâk ve tasavvuf ilminden kendisine yetecek kadar elde etmelidir.

Öğrenilmesi farz olan bu temel bilgiler ancak ehl-i sünnet büyüklerinin yazmış oldukları muteber, sahih, temel din kitaplarından tahsil edilebilir. Zamanımızda yanlış bir metod vardır ki, her önüne gelen kocaman bir tefsir almakta ve “ben dinimi kaynağından, Kur’ân-ı Kerîm’den öğreneceğim” demektedir. Yüce Kur’an’ın İslâm’ın düsturu ve temel kitab olduğu elbette doğrudur. Lakin, bir ön tahsili olmayanların Kur’ân tefsirini ve tercümesini okuyarak dinlerini öğrenmeleri metodu verimsiz bir metoddur. Denemesi kolaydır: İslâm’a yeni girmiş, dinî bilgisi olmayan bir kimseye 30 ciltlik bir tefsir kitabı, onun yanında ciltlerle hadîs tercümesi versek acaba o adam bunları okuyarak abdest almasını, namaz kılmasını öğrenebilir mi? Elbette öğrenemez. Böyle kimseye küçük bir akaid ve ilmihal kitab, hattâ bir namaz hocası verilirse ihtiyac olan bilgileri çabucak öğrenir, ibâdet etmeye başlar.

Büyük tefsirler, geniş külliyatlar, âlet ilimlerini ve alî ilimleri okumuş kimselerin işine yarar. Zamanımızda ise daha tefsir demesini bilmeyen, “tesfir” diyen câhillere yirmi otuz ciltlik tefsirler edindirmek moda oldu. Bunun dine hizmetle pek ilgisi yoktur. Ticaret ve reklam ile ilgili bir olaydır.

İtikadını ve ilmihalini öğrenen müslümanın, din kültürünü ilerletmesi ve yükseltmesi için büyük ehl-i sünnet âlimlerinin telif ettikleri klâsik din kitaplarını mütalaa etmesinde büyük yararlar vardr. “Bu kitaplar eski çağlara ait” demek safsata olur. Çünkü temel din bilgileri evrenseldir, zamanla değişmezler.

Erzurumlu İbrahim Hakkı – Mârifetnâme

Bedir Yayınevi

ilim, farz,farz olan ilim, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Mârifetnâme,tefsir, âlim, İslam, Müslüman,

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir