Ölüm için Bir Uyarı

Kurtubi, ölümün, Peygamberler için şiddetli olmasındaiki fayda var, demiş.

Birincisi, faziletlerini tekmil etmek, derecelerini yükseltmektir. Bu bir eksiklik bir azap değildir. “İnsanların en fazla belaya uğrayanları peygamberler ve bunlara benzeyenlerdir.” Bu hadisin ifade ettiği kemâl sıfatıdır.

İkincisi, insanlara ölüm acısını göstermektir. Çünkü ölüm gizli bir şeydir. İnsan sekeratta olan bazılarının yanına gider. Hiç bir ızdırap hareket görmez, ruhunun kolaylıkla çıktığını görür.  Zanneder ki ölüm kolaydır. Ölünün içinde bulunduğu durumu bilmez. Sadık peygamberler, Allah katında kerim oldukları halde, ölümün acısını zikrettikleri zaman halk diğer ölülerin çektiği ölümün şiddetini anlarlar. fakat kâfirlerin öldürdüğü şehid, hadiste geçtiği gibi bundan müstesnadır.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir