Ölümün Yaklaşması ve Zorluğu

Selman-ı Fârisi’den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir:

Resullah (Sallalahü aleyhi vessellem) Efendimizden işittim ki diyor;

“Ölüm anında ölünün üç şeyini gözetleyin: Alnı sızıp, gözleri akıp, burnu şişmişse, o Allah’tan bir rahmettir üstüne inmiş. Eğer boğulan deve gibi hırıldıyorsa ve yüzü ekşi ekşi ise, ağzı köpükleniyorsa, o Allah’tan bir azaptır.”

Dahhak bin Hamza’dan rivayet edildiğine göre; Resûlullah (Sallallahu aleyhi vessellem) Efendimizden ölüm soruldu. Buyurdu ki;

“Ölümün en ufak tutması, yüz kılıç darbesi kadardır.”

Ebû Şeyh, Kitab-ül Azabet’de,Fudayl bin İyaz’dan rivayet ettiğine göre, ona şöyle denilmiştir,

“Neden ölünün ruhu çekilirken, sessiz durur. Halbuki insanoğlu , çimdiklenmekten dahi ızdırap duyar.”

“Çünkü melekler onu tutarlar.” diye cevap vermiş.

Tags:

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir