Ölüm

İmam Ahmed, “Zühd” de Meymen bin Mehran’dan rivayet ettiğine göreşöyle demiştir:

“Ölüm geldiğinde iyilik yapıyorsanız veya eskiden işlediğiniz iyi bir ameli anıyorsanız amel-i salih’te yenisiniz, demektir.

İbn-i Ebî Hatem Katade’den;

“O Allah  ki, ölüm ve hayatı yarattı” meâlindeki âyeti kerimenin tefsirinde şöyle rivayet etmiştir:

“Hayat Cibril’in atıdır, ölüm, güzel bir koçtur.”

Mukatil ve kelbî şöyle demişler:

“Allah, ölümü koç şeklinde yaratmış, kimin yanından geçse ölür, hayatı da at şeklinde yaratmış kimin yanından geçse dirilir.”

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir