Etiket: dini

Helaya Girerken ve Çıkarken Dua

Helaya Girerken ve Çıkarken Dua Tuvalete gideceği sırada şu dua okunur: “Allahumme innî eûzu bike mine’r-ricsi’l-habîsi’l-muhbisi mine’şşeytâni’r-racîm” (Allahım, pislikten, kötü, kavulmuş şeytandan sana sığınırım.)

Dua: Hamd ve Şükür Duası

Dua: Hamd ve Şükür Duası Her sabah bir kere “Allahümme mâ esbaha bî min nîmetim ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, lâ şerîke leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükr”demeli ve her akşam (Mâ esbaha) yerine (Mâ emsâ) diyerek, hepsini aynen okumalıdır. Peygamberimiz buyurdu ki;

Ezan Duası

Ezan Duası Resûlullah buyurdu ki: “Ezan okunurken şu duayı okuyun”: “Ve ene eşhedü en lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîkeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh ve radîtü billâhî rabben ve bil-islâmi dînen ve bi Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme resûlen nebiyyâ”.

Namazın Önemi, Namaz Kılmamanın Ahiretteki Cezaları

Namazın Önemi, Namaz Kılmamanın Ahiretteki Cezaları Sizi cehenneme sürükleyen sebep nedir? Derler ki: ‘Biz namaz kılanlardan değildik’” Müddessir/42 Namaz..Namaz..Namaz.. “Sonra onların arkasından namazı savsaklayan ve nefislerinin azgın arzularına uyan bir nesil geldi Onlar ileride cehennemin en derin yerini boylayacaklar” Meryem/59 (İbn’i Mesud Tefsirinde:Namazı büsbütün terk ettiler değil, vaktinde kılmadılar buyurulmuştur) “Kıldıkları namazın önemini kavramadan namaz kılanların