Yol Adabı

Nakşibendî yolunun büyüklerinden Ahmed Ziyaüddin k.s. hazretleri bu yolun adaplarını  şöyle sıralıyor;

– Ehl-i sünnet itikadına sahip olmak.

–  Tövbesine sadık olmak,

– Haksızlık ettiği kimselerle helalleşmek,

– Kimseye zulmetmemek, zalime yardım etmemek, ona meyletmemek,

– Hısım, akrabanın gönlünü almak,

– Bütün işlerde Hz. Peygamber s.a.v.’ın sünnetinin gerektirdiği edebe uymak,

– Her hususta zihni açık davranmak, dikkatli olmak.

– Batıl ve hurafe bütün işlerden uzak durmak,

– İslamın yasakladığı işleri terk edip, haramlardan sakınmak.

Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî, Camiu’luUsûl

 

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir