Abdülkadir Geylâni Makaleler 1

Abdülkadir Geylâni Makaleler  1

1. Makale:  VAZİFE

Makale1: Allah-ü Teala’ya ve Hz. Resulallah’a iman eden şu üç şeyi yapmakla vazifelidir.

1- Allah’ın emirlerini tutmak….

2- Yasak ettiği şeyleri yapmamak…

3- Kimsenin elindekine göz dikmemek, doğru çalışmak, haline razı olmak…. İnsan, hayatı boyunca, emir, yasak ve kader çizgisi içindedir. Hiçbir zaman bunların dışına çıkamaz. Dışını Hakkın emirlerine uydurduktan sonra, iç alemi için 3 vazife başlar.

1- İnsan öz varlığı olan kalbine, iç alemine dönmeli…

2- Ruh, iyilik taraftarı olarak, kötülüğe meyilli duran nefsini muhasebe etmeli…

3- Böylece bütün gidişatını, yolunu Allah yolunun hakiki yolcularına uydurmalıdır…

GAVS-I AZAM Abdülkadir Geylâni Hazretleri – FÜTÜHÜL- GAYB

Makalenin Bölümleri

1 2 3

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir