Ramazan Ayının Nafile Namazları 18. Gece

Ramazan Ayının Nafile Namazları 18. Gece

Ramazan Ayının Nafile Namazları 18. Gece 1 İlim Saati
18. Gece

Ramazan’da Terâvih ve Vitir Namazından Sonra Evde Kılınacak Çok Faziletli Nâfile Namazlar ve Vaad Edilen Sevapları  Sevapları; 18. Gece

18. Gece: Her rekâtta Fâtiha Süresi’nden sonra 3 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs süreleri okuyarak 12 rekât kılan kişi, Hakk Te’âlâ kendisinden razı olduğu halde peygamberlerle beraber haşrolunur.

Kaynak: Lalegül Dergisi – (Eyyûb ibni Abdillâh, Havâssu esmâillâhi’l-hüsnâ, Fezâilü’ş-şühûr ve’l-eyyâm kitabının devamında-sh:28-31, Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi Kısım, no:2038.)

 

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir