Ramazan Ayının Nafile Namazları 5. Gece

Ramazan Ayının Nafile Namazları 5. Gece

Ramazan Ayının Nafile Namazları 5. Gece 1 İlim SaatiRamazan’da Terâvih ve Vitir Namazından Sonra Evde Kılınacak Çok Faziletli Nâfile Namazlar ve Vaad Edilen Sevapları  Sevapları; 5. gece

5. Gece: Her rekâtta Fâtiha Süresi’nden sonra 3 kere E’lâ (Sebbihisme Rabbike’l-A’lâ), 3 kere ihlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs süreleri okuyarak 8 rekât kılan kişi meleklerin istiğfarına nâil olur ve kendisine zenginlik kapısı açılır.

Kaynak: Lalegül Dergisi – (Eyyûb ibni Abdillâh, Havâssu esmâillâhi’l-hüsnâ, Fezâilü’ş-şühûr ve’l-eyyâm kitabının devamında-sh:28-31, Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi Kısım, no:2038.)

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir