İmam Malik (Rh.A.)

İmam Malik (Rh.A.)

İmam Maliki
İmam Malik (Rh.A)

Babasının adı Enes. Bu nedenle Enes b. Malik künyaesiyle meşhurdur. 711 senesinde doğmuş, 785 senesinde 71 yaşında vefat etmiştir.

hadis rivayet edeceği zaman, boy abdesti alır sakalını tarar, koku sürünür, vakar içinde diz üstü oturur ve ondan sonra hadisi rivayet ederdi.

İmam Şafii (Rh.A.): “Ben Malik Hazretlerine kırk sekiz mesele sorulup da otuz iki tanesine ‘bilmiyorum’ diye cevap vermiş olduğunu biliyorum. Âlimler arasında İmam Malik, parlak bir yıldız gibidir. Malik kadar minnetdarı olduğum kimse yoktur,” demiştir.

İlmi dokuz yüz âlimden aldı. Bunların üç yüzü Tabiîn idi. Şöyle anlattı: “İlim çok rivayetle olmaz. O bir nurdur. Onu kalbe Allah-u Tealâ yerleştirir.”

Medine sokaklarında yalın ayak dolaşırdı. Sebebini soranlara:

“- Ben, Allah Peygamberinin, türbesi bulunan bir yere hayvan derisiyle basarsam Allah’tan  utanırım.”

Harun Reşid kendisine refakat etmesini teklif edince:

“- Medine’den ayrılmamı teklif ediyorsunuz. Halbuki ben dünyayı, Resulullah’ın (A.S.) şehri olan Medine üzerine tercih etmem” buyurdu.

Yine bir seferinde Harun Reşid’in “Ya Eba Abdullah (Malik’in künyesi) buraya gelip çocuklarımıza Muvatta okutsan iyi olurdu,” demesi üzerine, “Allahu Teaâlâ emirimizi yüceltsin, bu ilim (hadis) sizden, yani Kureyş’ten çıktı.  Eğer siz bunu yüceltirseniz o yücelir, eğer kıymet vermezseniz o da düşer. İlim kimsenin  ayağına gitmez, ilmin olduğu yere gidilir,” dedi. Bunu üzerine Harun Reşid: “Doğru diyorsun,” dedikten sonra çocuklarına:

“- Siz de camiye gidin ve diğer kimselerle bir arada dinleyin” diye emretmiştir. Allah O’ndan razı olsun.

Semerkand Dergisi

 

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir