Etiket: alim

Fudayl b. İyaz (R.A.)

Fudayl b. İyaz (R.A.) Fudayl bin İyaz önceleri eşkiyalık yapan ve sonra tövbekar olan bir evliyadır.  Ebiverd kasabasının Ferdin köyünde büyüdü. 107’de (725) doğdu. Temîm kabilesinin Yerbû‘ boyundandır.. Başka bir rivayete göre ise aslen Buhara’lıdır. Ailesi hakkındaki rivayetlerden Arap asıllı olduğu anlaşılmaktadır. Tahsilini yerleştiği Kufe şehrinde yaptı. İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin sohbetlerine iştirak ederek ilim

Kırk Hadis-i Şerif – 6. Hadis

Kırk Hadis-i Şerif 6. Kıyamet gününde alimlerin mürekkebi ve şehitlerin kanı tartılır, alimlerin mürekkebi şehitlerin kanından daha ağır gelir. Bu hadis-i şerif , ilmin ve alimin değerine işaret eden pek çok nebevi haberlerden biridir. Hz. Peygamber s.a.v. Efendimiz bu hadisi şerifte alimlik mertebesini, son derece yüksek bir manevi mertebe olan şehitlikle mukayese buyurmakta , alimin

Kamil Mürşidin Farkı

Kamil Mürşidin Farkı Mürşid-i kâmilin diğer insanlardan farkı var mı? Bu fark nereden kaynaklanıyor? Bazı insanlar gerçekten “seçilmiş” olabilir mi? Allah dostu veya mürşid diye tarif edilen bir kimsenin söylendiği gibi olduğunu bilmek mümkün mü? Manevi terbiye için bir mürşid arayanlara bu sorular sık sık sorulmakta. Kur’an-ı Kerim’de, “o da bizim gibi bir insan” kıyaslamasına

İlim Âlimle Ayakta Kalır

      “Allah, ilmi kullarından çekip çıkartarak değil, alimleri almak suretiyle alacaktır. Nihayet alim kalmayınca, halk bir takım cahil alimleri (gerçekte cahil, görünürde alim kişileri) kendilerine lider edinir. Bunlara bir takım sorular sorulur, onlar da ilimleri olmadığı halde fetva verirler. Böylece hem kendileri sapkınlığa düşerler hem de halkı düşürürler.” (Hadis-i şerif)       İslâm dini doğruyu yanlışı

Gerçek Alimler Olmasaydı

       Kur’an’ı ve sünneti korumada Allah Tealâ’nın seçmiş olduğu müctehid imamlar, kâmil mürşidler ve onların hizmetleri olmasaydı, bu gün Kur’an ve sünnete ulaşmak, onları anlamak mümkün olmazdı. Gerçek Âlim denince, Hz. Peygamber (A.S.) Efendimizin imamlığını yaptığı ilim, amel, takva ve göz yaşı medeniyetinin temsilcisi olan, onu yaşayan ve yaşatmak için bütün hayatlarını vakfeden ilim adamları