Kırk Hadis-i Şerif – 6. Hadis

Kırk Hadis-i Şerif

6. Kıyamet gününde alimlerin mürekkebi ve şehitlerin kanı tartılır, alimlerin mürekkebi şehitlerin kanından daha ağır gelir.

Bu hadis-i şerif , ilmin ve alimin değerine işaret eden pek çok nebevi haberlerden biridir. Hz. Peygamber s.a.v. Efendimiz bu hadisi şerifte alimlik mertebesini, son derece yüksek bir manevi mertebe olan şehitlikle mukayese buyurmakta , alimin üstünlüğünü açıklamaktadır.

Ayeti kerimelerden ve hadis-i şeriflerden öğreniyoruz ki, şehitlik en imrenilecek mertebelerin başında gelir. Şehit kişi Allah yoluna canını feda etmiş, Rabbi de onu ebedi dirilikle ve cennetle rızıklandırmıştır. Âlime gelince, o da Cenab-ı Hakk’ın kulları üzerindeki haklarını öğretmiş, doğru yolu bildirmiş, ebedi saadete giden yolda insanlara ışık tutmuştur.

Hz.Peygamber s.a.v. Efendimiz şehit kanıyla alim mürekkebini ve bu ikisinin birbiriyle tartılmasını mecaz olarak ifade buyurmuş,böylece ilmin ve alimin manevi üstünlüğünü unutulmayacak şekilde anlatmıştır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir