Etiket: cin

Cin Varlığının İsbatı ve Bu Bâbdaki Fikir Ayrılıkları

Cin Varlığının İsbatı ve Bu Bâbdaki Fikir Ayrılıkları İmamul – Haremeyn (Eşşâmil) adlı eserinde der ki: «Şunu iyi bilin ki: Bir çok filozof şu Kaderiye mensuplarının ekserisi ve zenadlkanın tümü şeytanları ve Cin’i inkâr etmişlerdir. Şu halde dinle alâkası olmayan ve şeriatı hiçe sayanların bunu inkâr edişlerinde şaşılacak bir şey yoktur!

Cinleri Evden Uzaklaştırmak

Cinler, bazen evlerde gözükerek, bazen de ev halkına eziyet ederek rahatsız ederler. Hatta evin içine pislik dahi atarlar. Bunu bir evde kendi gözümle müşahede ettim. Bazen evde beş kişilik yemek pişer, on kişi yiyormuş gibi çabuk biter. Bazen de evde üç dört kişi olduğu halde, on kişi varmış gibi fazla ses çıkar. Saydığımız bu evler

Cinler İnsanlarla Nasıl İrtibat Kuruyor?

      Şeytanın insanı aldatma yolları çok çeşitlidir. Her insana mizacına göre ayrı ayrı yollardan gelir. Alimlere, şeyhlere, abidlere, cincilere ve diğer Müslümanlara, hepsinin mizaçlarına göre aldatacağı yollardan gelir. (Bu konuda Telbis-i iblis isimli kitap geniş izahat verir). Cahiller ile kadınları çok kolay avlar, fazla uğraşmadan isteğine nail olur. Fakat ilim sahiplerini kolay kandıramaz, onlara da

Cinlerin Varlığı ve Onları Çeşitli Şekillerde Görmek

Cinlerin varlığı Kur’an ve sünnet ile sabittir. Kur’an-ı Kerim’de cinler bakında bir sûre nazil olmuştur. Sahih hadisler ve tevatür derecesindeki kuvvetli haberler ile cinnin varlığı sabittir. Cinnin varlığını inkar eden, bilinen Kur’an’ı inkar etmiş olacağından, islam milletinden çıkar. Allah’a sığınırız. Fakat, “cinler görülür mü, görülmez mi.” Bunu da anlayıp bilmek lazım, imam-ı Şafii (r. aleyh),

Cinlerin Varlığının Gerçerği

Kur’an’dan deliller 1- “Ey Muhammed! Kur’an’ı dinleyecek cinlerden Bir kısmını sana yöneltmiştik.” Ahkaf suresi 29. ayet. 2- “Ey cin ve insan toplulukları! size ayetlerimiz anlatan ve bu günle karşılaşmanızdan sizleri uyaran peygamberler gelmedi mi?” En’am Suresi 130. ayet. 3- “Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresini aşıp geçmeye gücünüz yetiyorsa geçin.  Ama Allah’ın