Cinleri Evden Uzaklaştırmak

Cinler, bazen evlerde gözükerek, bazen de ev halkına eziyet ederek rahatsız ederler. Hatta evin içine pislik dahi atarlar. Bunu bir evde kendi gözümle müşahede ettim. Bazen evde beş kişilik yemek pişer, on kişi yiyormuş gibi çabuk biter. Bazen de evde üç dört kişi olduğu halde, on kişi varmış gibi fazla ses çıkar.
Saydığımız bu evler ya kimsesiz evlerdir ki, cinler orada mesken kurarlar, yahutta içindeki insanlar islamı yaşamadıkları için şeytan evin malından, evladından ve hanımından istifade eder, ortak olur. Allah’ u Teala Kur’an-ı Mecid’ inde mealen:
‘’ Onlara mallarında ve evlatlarında ortak ol’’ buyurmaktadır. İnsan İslamdan uzaklaşınca bu ortaklık her zaman olabilir. Allah’a sığınırız.
Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem):
‘’ Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz’’ buyurmaktadır.( Müslim) Namaz kılınmayan, Kur’an okunmayan ev mezar gibi olmuştur. Bu eve şeytanlar da, cinler de rahatça girip cirit atarlar. Böyle bir evden cinler uzaklaştırılmak istendiği zaman, o cinlere evi terketmeleri için üç gün mühlet verilir. Evden gitmeleri ve ev halkından kimseye gözükmemeleri istenir.

Eğer gitmezlerse bol miktarda su alınır, eller suyun içine konulur, ağız iyice suya yaklaştırılır ve okuma bitinceye kadar öyle durularak şu dualar okunur:

Fatiha(1-4), Bakara(255-257), Bakara(285-286), Ali imran (18), Araf (54), Müminun(113-118), saffat(1-10), Haşr (21-24), Cin(1-37), İhlas ve Muavvezeteyn. Bu dualar okunduktan sonra suya üflenir ve evin köşelerine serpilirse, cinler Allah (c.c)nun izniyle o evden çıkarlar.

Tags:
One Comment

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir