Etiket: gizli ilimler

GİZLİ İLİMLERDE BENLERİN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

GİZLİ İLİMLERDE BENLERİN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ Göz  Kapağının üzerinde olan benler hassas biri olmağa Göz   Kapağının altında olan benler mülayim sadık bir mizaca BurunÜzerindeki benler cismani hayalci olmağa Çene : Üstündeki benler aşk şehvetin zebunu olan bir insana Sağ : Şakak üstündeki et beni kararsızlığa Çene İle boyun arasına da olan benler zaaflı

GİZLİ İLİMLERDE YANAKLARIN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

GİZLİ İLİMLERDE YANAKLARIN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ Dolgun Yanaklar; Durgun bir mizaca, cinsi soğukluğa, ihtiras ve hasede. Dar ve Zayıf Bir Yanak; Kanaate, Ciddiyete, Zühde. Çok Dar Bir Yanak; Ahmaklığa. Gözlere Doğru Şişkin Yanaklar; Hassasiyete, Sehavete. Zayıf ve Kuru Yanak; Barutedi Tabi ve Meşrebe. Kadınlarda Düz Yanaklar; İstekli ve Muhteris bir Mizaca. …delalet eder. Gizli

GİZLİ İLİMLERDE BENZİMİZİN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

BENİZ Beyaz Beniz; Sahibinin edip ve terbiyeli bir kimse olduğuna. Beyaz ve İnce Beniz; Çok latif ve güzel seciyeli insanlarda olur. Esmer Beniz; Sevimliliğe, Letafete ve bazı hallerde de hastalığa, istidada işarettir. Sarı Beniz; Hastalığa, fena tegaddiye, hısr ve hasede. Siyaha Mail Beniz; Hilekarlığa, şefkatsiz ve Merhametsizliğe, sevdavi bir mizaca, Fena Ahlaka, inkibaza. Kırmızı Beniz;

GİZLİ İLİMLERDE YÜZÜN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

GİZLİ İLİMLERDE YÜZÜN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ Büyük yüz: Aptallık ve idraksizliğe. Küçük yüz: Kibir ve büyüklenmeye, gurura, ihtiyarlıkta hazif mizaca, hilekarlığa. Yumru yüz: Hasede. Yassı yüz: Sadedilli olup çabuk kandırılabilirliğe. Zayıf yüz: Hilekarlığa, fakirlik ve sefalete, sinirli bir mizaca. Yumuşak yüz: Hatırnazlığa, yumuşak kalpliliğe, merhamete. Eti bol yüz: tabiatçe ve ahlakça zayıflığa, başkalarına yük