Etiket: gizli ilimler

GİZLİ İLİMLERDE KULAKLARIN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

GİZLİ İLİMLERDE KULAKLARIN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ Büyük Kulaklar; Cehalet ve tenperverliğe. Mutedil Kulaklar; Doğruluğa, Metaneti tabâ. Küçük Kulaklar; Mal ve Esrar sakirliğine, hassas bir ruha. Muntazam ve İyice Kıvrılmış Kulaklar; Büyük bir zekaya, sağlam bir muhakemeye. Kenarları gayri Muntazam Kulaklar; Düşünce ve muhakeme azlığına. Muntazam Suretle Kıvrılmış ve İyi Çizilmiş, Pembe Renkli Kulaklar; şahsın

GİZLİ İLİMLERDE GÖZ KAPAKLARI-KİRPİKLER VE GÖZLERİN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

GİZLİ İLİMLERDE GÖZ KAPAKLARI-KİRPİKLER VE GÖZLERİN  ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ Göz Kapakları Kemerli Göz Kapağı; Büyüklük taslayan bir tabiata. Gözün Üst Kapağının Mesafeli ve Açık Olması; Sahibinin edepsiz, hayasız, arsız ve oburluğuna. Gözün Alt Kapağının Hafif Şiş Olması; Bazı kimselerde erken kalkmağa, bazı kimselerde gulamparalığa, bazı kimselerde albumin veya diğer bazı hastalıklara. Kısa Göz Kapakları;

GİZLİ İLİMLERDE KAŞLARIN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

GİZLİ İLİMLERDE KAŞLARIN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ Yüzdeki Koyu Siyah Kaşlar; Ekseriya iyi ahlaka. Sık kaş; İyilikseverliğe, Cimriliğe. Ufki, Dolgun, Düz ve İnhinası Az Olan Kaşlar; Halim bir tabiata, Hoş görürlüğe, soğuk kanlılığa. Yumuşak ve Seyrek Kaş; hayalperestliğe. İnce Kaş; Zaafı kalbe, kibir ve Gurura. Ukfî kalın ve birbirinden iyice ayrılmış kaşlar: Zekâ ve metaneti

GİZLİ İLİMLERDE ALININ ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

GİZLİ İLİMLERDE ALININ ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ Geniş Bir Alın: Mütefekkir ve hasislerde mütekidlerde bulunur. Alının Üst Kısmı Kabarık Olması: Kuvveyi hafızaya, Orta Kısmı Kabarık Olması: Kuvveyi muhakemeye, Alt Kısmının Kabarık Olması: Süratli intikale becerikliliğe meslek  sanat ihtisasına, Arzen Geniş Bir Alın: Kerem  sahavete  çabuk kızan bir tabiata, Gayet  Ufak Bir Alın: Akıl noksanlığına, Yumru

GİZLİ İLİMLERDE SAÇLARIN ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ

GİZLİ İLİMLERDE SAÇLARIN  ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ Siyah Saç; Faaliyete, Hatırnazlığa. Gayet İnce ve Kara Saç; Hassas bir Vücuda, Sihhati muhakemeye. Gayet Koyu Siyah Saç; kıskançlığa. Koyu Kestane Renkli Saç; Uyuşulması kolay tabiata, sadakata. Bulanık Saç; Hafif meşrepliğe sebatsızlığa, hercaliğe. Soluk ve Yıkanmış Gibi Görünen Siyah ve Sarı Saçlar; Ruhen ve Cismen Zafiyete, alaycılığa. Uzun