Etiket: hanım sahabeler

Ümmü Haram R.A.

Ümmü Haram R.A. Allah Resulü’nün Dualarına Mazhar Olan Hanım Ümmü Haram R.A. Bugün Kıbrıs kıyılarında, deniz seferinde şehit olmuş bir Müslüman hanımın kabri bulunuyor. Allah Resulü’nün ziyaretiyle sık sık şereflendirdiği bir mübarek sahabi hanımın. Bu hanım Ümmü Haram r.a. Allah’ın son elçisine verdiği sözü tutan, O’nu kendi varlığına tercih eden bir hanım… Allah Rasulü s.a.v.’in davetinin insanların

HZ. HAFSÂ R.A

HZ. HAFSÂ R.A Ömer b. Hattab’ın [R.A.] kızıdır. İlk eşi, ilk müslümanlardan Abdullah b. Huzafe [R.A.] ‘nin kardeşi Huneys [R.A.)’dir. Huneys Habeşistan’a ilk hicret edenler arasındaydı. Orada çok kalmadı ve bir müddet sonra geri döndü. Hafsâ, Rasulullah [A.S.] Medine’ye hicret ettiğinde Huneys’le evliydi. Medine’ye eşiyle birlikte hicret etti. Bedir Gazası’na katılan Huneys, bir rivayete göre

Süt Kardeşlerin En Hayırlısı: Hz. Şeyma

Süt Kardeşlerin En Hayırlısı: Hz. Şeyma Mekke ve çevresi, inananların nice eziyetlere katlandığı, binlerce yürek parçalayan olayın yaşandığı yer. Allah’ın ayetleri indikçe, bir yanda hasta kalplilerin kini artıyor, diğer yanda ise Allah Rasulü’ne duyulan muhabbet büyüyordu. Her tozu şirkten temizleninceye kadar  çelişkilerin  kıskancında kıvranan bu kutsal belde, bir taraftan da son nübüvvetin mucizelerini yaşıyordu. İşte

Cömertlik ve Sevgi Dolu Bir Ömür Hz. Safiye

 Cömertlik ve Sevgi Dolu Bir Ömür Hz. Safiye Müslümanlar Hayber’i fethettiğinde, Hz. Safiye (r.a.) ile birlikte akrabaları da esirler arasında bulunuyordu. Savaş şartlarına göre esirler paylaşılmış, Safiye (r.a.) alemlere rahmet olarak yaratılan Peygamber Efendimiz ’in himayesine düşmüştü. Hz. Safiye, eşinin de savaşta ölmüş olmasına rağmen metanetini bozmayıp Allah Resul’ünün (s.a.v.) huzuruna çıkmıştı. Harun Peygamber’in soyundan

İLK HİCABA GİREN KADIN ÜMMÜ SELEME (R.A.)

İlk hicaba Giren Kadın Ümmü Seleme (R.a.) Ümmü Seleme (r.a.) İslamiyet‘i ilk kabul edenlerdendi. Eşiyle birlikte Müslüman olduklarını duyan Kureyş halkı, allak bullak olmuştu. Her ikisi de Mekke’nin şerefli kabilelerine mensuptu. Müslümanlara yapılan işkence ve zulümlere maruz kaldılar. Onların kaderinde aytıca, eşten ve çocuktan ayrı düşmek de yer aldı.  Hz. Peygamber (s.a.v.), Habeşistan’a  hicret etmelerini