İnsanın Aynası

İnsanın Aynası

Kur’ân-ı Kerim İnsanın Aynasıdır;

İnsanın Aynası 1 İlim Saati Yüce Allah’ın kitabı, insanın aslını gösteren bir aynadır. Herkes onunla kalbini görür, nefsini tanır, aklını ölçer, sıfatlarını seyreder, ahlâkını kontrol eder, hangi sınıfa girdiğini tesbit eder. Bu ilâhi ayna yanılmaz, yanıltmaz, aldatmaz; o nasıl gösterirse, ne derse öyledir. Buna göre herkes kendisini çek etmeli, haline çeki düzen vermelidir. Vermelidir ki Cenâb- Hakk’ın huzuruna yüz ak çıkanlardan olsun. Bu sebeple Kur’ân-ı Kerim İnsanın Aynasıdır.

Yüce Mevlâ, mümin dostlarını tanıtırken şöyle buyurmuştur:

“Onlar, Kur’ân- Kerîm’i hakkıyla okurlar ve ona inanırlar’’ (Bakara 2 / 121 )

Büyük ârif Ebû Tâlib-i Mekkî (rahimehullah) der ki:

“Kur’an’ı hakkıyla okumak müminlere aittir. Çünkü yüce Allah, onlara imanla ilgili bir hakikat ihsan ettiğinde, manalarını anlamalarınıda onlara ihsan eder. Bu ilmin kaynağı, müahede ile hakikate ermektir. Bu kimselerin Kur’an okuyuşundan müşahede ile olur ve her okuyuşları ile yeni yeni manalara ererler. Bu da imanlarındaki hakikatin derecesine göre olur. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Müminler ancak, Allah’ın âyetleri okunduğunda imanları artan ve yalnız Rab’lerine dayanp güvenen kimselerdir” (Enfâi 8/2).

“Onlar, gerçekten müminlerdir” (Enfâl 8/4).

“Onlar korku ve ümit içinde Rab’lerine yalvararak ibadet ederler” (Secde32/16).

Bu kimseler, yüce Allah’ın seçilmi dostlarından muhabbet ehli müminlerdir. Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) bize onları şöyle tanıtmıştır:

“Kur’an ehli, Allah’ın dostlarıdır ve onlar halkın içinde Allah’ın seçkin kullarıdır. ” (İbn Mâce, Mukaddime, 16; Dârimî Fezâilü’l-Kur’ân, 1; Ahmed, Müsned, 3/127, 128, 242)
 
İbn Mesud (radyallahu anh] şöyle demiştir:

“Herhangi birinizin kendi durumunu öğrenmesi için, Kur’an’a bakması gerekir. Eğer Kur’an’ı seviyorsa Allah’ı da seviyor, Kur’an’ı sevmiyorsa Allah’ı da sevmiyor, demektir.”

Bu, şu şekilde de ifade edilebilir:

“Sen konuştuğun kimseyi sevdiğinde, onun sözünü de seversin. Ama onu sevmediğinde sözlerini de sevmezsin.”

Ebû Muhammed Sehl şöyle demitir:

“İmanın alameti, Allah sevgisidir. Allah sevgisinin alameti Kur’an sevgisidir, Kur’an’ı sevmenin alameti Hz. Peygamber’i [sallallahu aleyhi vesellem] sevmektir. Hz. Peygamber’ i sevmenin alameti ona uymaktır. Ona uymanın alameti ise dünya malna gönül vermeden yaşamaktr.”

Manevi yola yeni girenlerden biri şöyle anlatmıştır:

“Bir gün içime Kur’an okuma isteği geldi. Ama aradan günler geçti, Kur’an okuyamadm. Bunun üzerine Allah tarafından bir gizli ses bana şöyle seslendi:

“Eğer beni seviyorsan kitabımı niçin terkederek mahzun bıraktın?” (Mekkî, Kûtü’l-Kulûb: Kalplerin Azığı, 1/243-245)

Kur’ân-ı Kerim İnsanın Aynasıdır. 

ilim, kur an, cennet, cehennem, amel, ilahi, ruh, kainat, tefekkür, ahlak, ilâhî dostluk, maneviyat, azap, ölüm, doğum, ahiret, din, Allah sevgisi, Kuran sevgisi, mümin,

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir